1. september 1998 kell 22:00

Mis põhjustas Investeerimis- ja Forekspanga ühinemise?

Tundub, et mõlemal on veidi problee-me. Forekspank oli orienteeritud Vene turule, mis nüüd on problemaatiline. Pärast seda, kui Investeerimispank välispanga osalusest keeldus ja juhtkond ise panga privatiseeris, ei ole Investeerimispangale tõenäoliselt õiget strateegiat leitud.

Investeerimispanga bilansimaht ei näita, et pank oleks edukalt laienenud. Muidugi, kas ongi üldse vajalik, et pangad momendil bilansimahtu kasvatavad.

Kui nad ühinevad, siis see peaks mõnes mõttes mõlemale kasulik olema. Võib tekkida universaalsem pank. Praktika näitab, et universaalsed pangad Eestisse sobivad.

Kui perspektiivi vaadata, siis ega lähemal ajal ei ole väga häid väljavaateid, et Forekspank võiks oma tegevust Vene turul laiendada. Eesti turg on aga ka üsna ära jagatud. Ühinemise abil võiks sünergiat saavutada, kui mõlema panga tugevad küljed liidetakse.

See on väga loogiline samm, kui see peaks toimuma. Konsolideerumine on turul paratamatu ja ma arvan, et need kaks panka täiendavad teineteist väga hästi.

Ma ei usu, et Investeerimispanga ja Forekspanga ühinemisel tekiks universaalpank ja et ta hakkaks selles vallas teistele konkurentsi pakkuma. Ni?ipangana on ühineval pangal kindlasti oma mõju.

Tegemist on loomuliku arenguga Eesti pangandusturul, kus väiksemad pangad selleks, et ümberkujuneval pangandusmaastikul toime tulla, omavahel ühinevad. Kahe väiksema asemel tekib üks elujõulisem pank, kes jääb tõenäoliselt siiski ni?ipangaks ja otseselt Ühispanga ja Hansapangaga konkureerida ei suuda.

Väiksel pangal on, ka suhteliselt spetsialiseeritud teenuseid pakkudes, üsna raske suurte pankadega konkureerida, sest Eesti Panga normatiivid seavad teatavaid piiranguid teenustele ja investeerimiskavadele.

Kahe eelmise suurühinemise taustal, on Investeerimispanga ja Forekspanga ühinemine tervitatav. Balti turul tervikuna on suuremate pankade teke positiivne. Kuigi siseturul näitab see liigset kontsentratsiooni ja konkurentsi vähenemist.

Kui väiksemad pangad tahavad ni?ipankadena edasi tegutseda, siis peab ühinema. Eks nad tunnetavad, et oma ni?? jääb nõrgaks. Investeerimispank ja Forekspank on mõlemad üpris sõltuvad Venemaal toimuvast. Et läbilöögivõimet säilitada on ühinemine päris mõistlik lahendus.

Kui kaks suuremat panka omavad juba umbes 80% turust, siis mingisugust kolmandat universaalpanka, kes hõlmaks kogu turgu ja hakkaks kõiki pangandusteenuseid pakkuma, küll tekkida ei saa.

Hetkel kuum