ÄP fototoimetus • 19 oktoober 1999

Riigi käsi kägistab tööstust

Juhtimiskonsultatsioonifirma McKinsey analüüsis Venemaa kümne juhtiva tööstusharu arengut pärssivaid probleeme ja järeldas, et majandus võiks kasvada 8% aastas, kui kõrvaldataks turutingimusi moonutavate riiklike soodustuste süsteem

Moonutused hõlmavad firmadele kehtestatud erinevaid maksumäärasid, eelistatud kohtlemist maa hankimisel või riiklike tellimuste saamisel, erinevaid energiahindu, suuremal või vähemal määral esinevat bürokraatiat, seaduste tõlgendamist, juurdepääsu valituse kontrolli all olevale ekspordi infrastruktuurile jm, mis kõik soosib väheefektiivsete firmade vee peal püsimist.

Kui 1991. a moodustas Venemaa keskmine tööviljakus USA tasemest 30%, siis 1997. a oli näitaja langenud 19 protsendile. Raporti hinnangul on «turureformid» Venemaa konkurentsivõimet veelgi vähendanud.

Tehaste toodang on NSV Liidu lagunemisest poole võrra vähenenud, kuid töötajate arv on kahanenud vaid viiendiku võrra. See on ära hoidnud sotsiaalsed rahutused, kuid moonutanud turu efektiivsemate tootjate jaoks. Firma edu määrab sagedamini juhi meisterlikkus riiklike toetuste väljakauplemisel või energia- ja maksuvõla vähendamisel kui oskus oma tooteid müüa.

«Probleem on selles, et kõige suurema tootlikkusega firmad pole kaugeltki kõige suurema kasumiga,» ütles McKinsey Venemaa spetsialist Micky Obermayer.

Raport leiab, et näiteks Venemaa terasetööstuses võiks 70% töötajatest lahti lasta, ilma et toodangu maht sellest väheneks.

«Venemaa kolm juhtivat terasekompaniid ja kuus keskmise suurusega firmat võiksid saavutada 80--90% USA tootlikkuse näitajatest kas ilma või minimaalsete investeeringutega,» ütles Obermayer. «Kõik taandub firma juhtimisele.»

Selline lahendus on Venemaal poliitiliselt võimatu, eriti kui arvestada, et ebaefektiivsed firmad on sageli asulate ainsad tööandjad. McKinsey hinnangul tuleks pigem toetada üleliigseks osutunud tööjõu ümberõpet ja ümberasumist kui raisata riigi raha elujõuetute firmade hoidmisele.

Väike tootlikkus kahjustab nii nõukogude ajast pärit firmasid kui uusi ettevõtteid. Nii näiteks langeb Venemaal supermarketite arvele vaid üks protsent kogu jaemüügist, samas kui vastav näitaja Poolas on 18 ja Brasiilias 36%.

Siinkohal väärib märkimist sektor, kus Venemaa on hinnatud konkurentsivõimeliseks -- arvutitarkvara tootmine. Tegemist on sektoriga, kus turumoonutusi on kõige vähem-- korrumpeerunud bürokraadi abi ei ole kliendile vajaliku tarkvara kirjutamisel määrav.

Nii ei ole ettevõtete kehvad majandustulemused alati tingitud ettevõtte ebaefektiivsusest. Uuritud kümnest tööstussektorist üheksas on põhjuseks konkurentsi pärssivad turumoonutused. Turumajanduse põhireeglid Venemaal veel ei toimi.

Autor: ÄP

Hetkel kuum