9. november 1999 kell 22:00

Kuidas olla kindel kasutatava tarkvara legaalsuses

Palju on informeeritud kasutajat Eesti turul enamlevinud standardtarkvarade (Microsoft, Symantec, Corel, Adobe, Inprise, Novell, Autodesk jt) õigest kasutamisest, kuid samal ajal selgub arvutite auditeerimise käigus, et seal leidub ka sellist tarkvara, mida meie arvutikauplustest osta ei saa. Tekib küsimus, kas see on legaalne ja kui pole, siis kuidas osta litsents?

Enamasti osutuvad sellisteks tarkvaradeks Internetist või firmadele saadetud tutvumis-CDdelt installeeritud programmid. Selliste programmide hulka kuuluvad:

Freeware- ehk vaba- või tasuta tarkvara, millele autor ei ole määranud kasutusreegleid.

Shareware- ehk tarkvara tasuta kasutamine autori määratud perioodil. Pärast lubatud perioodi möödumist annab programm järjepidevalt kasutajale teateid tarkvara ostmise kohustusest. Programm jätkab siiski tööd, kuid selle edasine kasutamine on ebaseaduslik. Tavaliselt on sellelaadset tarkvara võimalik osta otse Internetist suhteliselt madala hinnaga.

Trial software- ehk proovitarkvara kasutamine autori määratud perioodiks (60--90 päeva). Proovitarkvara lõpetab pärast seda perioodi töötamise.

Kõiki ülalloetletud tarkvarasid saab tarkvaratootjate kodulehekülgedelt või kohalikelt tarkvaramüüjatelt. Enne vajamineva programmi oma arvutisse laadimist tuleb kindlasti tutvuda teabega, mida tootja on vastava toote kohta lisanud. Seega tuleb veenduda

- millise eelpool loetletud tüüpi tarkvaraga on tegemist;

- kas autor on määranud tarkvara kasutamiseks lisatingimusi (näiteks ei luba paljud tootjad tasuta kasutada oma Internetist laetavaid programme äriettevõtetel);

- millistel tingimustel on võimalik programmi (nt shareware- - tarkvara) hiljem osta;

Installeerimise käigus annab programm kasutajale tutvumiseks litsentsilepingu. Installeerimist saab jätkata vaid juhul, kui tulevane kasutaja nõustub litsentsitingimustega, vastasel korral installeerimine lõpetatakse. Seega tasub leping enne installeerimist hoolega läbi lugeda.

Kõigi Internetist ostetud või vabalt installeeritud tarkvaradega on enamasti kaasas litsents elektroonilisel kujul, mis on leitav kataloogist, kuhu programm installeeriti. Soovitav on säilitada Internetist ostetud programmide ostudokumentide ning tootja saadetud muude kirjalike dokumentide koopiad koos kõikide teiste firmas kasutusel olevate programmide litsentsidega.

Meeldetuletuseks toon siin ära nimekirja dokumentidest, mis tõestavad teie kasutatava tarkvara legaalsust:

- ostudokumendi koopia,

- litsents,

- autentsustunnistus (OEM) arvutiga koos müüdavale tarkvarale,

- ostu-müügileping tootja ja tarbija vahel,

Kasutajad, kes uuendavad (upgrade ehk uuendus) oma tarkvara litsentse, peavad säilitama eelneva versiooni litsentsid koos uue versiooni (upgrade) litsentsidega. Vastasel juhul ei ole uuenduslitsents kasutatav. Erand on vaid legaliseerimiskampaaniad, mida tarkvaratootjad limiteeritud perioodil läbi viivad, kus uuenduslitsentse pakutakse soodsalt litsentsita arvutitesse. Sellisel juhul on soovitav litsentsi juures säilitada ka ostudokumendi koopiat, kust on võimalik kontrollida ostu kuupäeva.

Kontrollige, kas teie arvutis sisalduv tarkvara on varustatud vähemalt ühe dokumendiga eelpool loetletud nimekirjast. Ärge muretsege liigselt toote ID-koodide vastavuse pärast, vaid veenduge, et teie tarkvarade installatsioonide arv oleks vastavuses litsentside arvuga.

Autor: Anneli Heinsoo

Hetkel kuum