Ranno Tingas • 28. november 1999 kell 22:00

Maksuleping USAga

Tänaseks on USA senat ratifitseerinud Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu. Nüüd on lootus, et see 1998. aasta 15. jaanuaril alla kirjutatud leping jõustub veel tänavu ning hakkab kehtima maksude suhtes, mis makstakse või peetakse kinni alates 01.01.2000.

Leping reguleerib mitmeid tulumaksuga seotud küsimusi soodsamalt, kui seda teevad kummagi riigi seadused. Ettevõtjatele olulisim muudatus on ehk see, et vähenevad Eesti ja USA ettevõtjate vahel makstavatelt tasudelt kinnipeetava tulumaksu määrad. Nii hakkab intressidelt kinnipeetav tulumaksu määr olema 10% (Eesti seaduse kohaselt reeglina 26%). Litsentsitasult lepingu järgi kinnipeetav tulumaksumäär tööstusliku, kaubandusliku või teadusliku sisseseade kasutamise eest on 5% ning muudel juhtudel 10% (Eesti seaduse kohaselt igal juhul 15%). Kui Eesti tulumaksuseaduse järgi peetakse USA residendile, kelle osalus Eesti äriühingus on alla 25%, makstavatelt dividendidelt kinni tulumaks 26%, siis maksulepingu järgi on kinnipeetava tulumaksu määraks 5% (kui osalus on vähemalt 10%) või 15% (kui osalus on kuni 10%). Ülaltoodud tulumaksumäärad kehtivad juhul, kui vastavaid tulusid ei saada teises riigis oleva püsiva tegevuskoha kaudu ning on täidetud muud lepinguga sätestatud tingimused, mida tuleks kindlasti teada enne väljamakse tegemist USA residendile.

Leping sätestab samuti, et ärikasumid maksustatakse ettevõtja asukohariigis, kui ettevõtja tegevus ei toimu teises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu. Seega kui näiteks USA ettevõtja osutab Eestis teenust ilma, et tal tekiks siin püsivat tegevuskohta, siis ei ole lepingu järgi vaja talle tehtavalt väljamakselt kinni pidada tulumaksu 15 protsenti, nagu seda nõuab praegu Eesti seadus.

Leping sisaldab ka sätteid, mis reguleerivad infovahetust Eesti ja USA maksuameti vahel ning abi maksude kogumisel.

Hetkel kuum