Raimo Ülavere • 25. veebruar 2000 kell 14:01

Tauno Tuula: Viljandi Maksuamet ahistab mittetulundusühinguid

Viljandi Maksuamet on asunud ahistama mittetulundusühinguid, nõudes neilt väidetava lisatasu eest tulumaksu, kirjutab Anttila Eesti tegevjuht Tauno Tuula esmaspäevases Äripäevas.

Tuula kommentaar (lühendatud): Neil päevil sai Viljandis tegutsev mittetulundusühing Hiit Viljandi Maksuametilt ettekirjutuse. Põhikirja järgi on ühingu eesmärgiks spordi propageerimine sh spordivõistluste, sportlike ürituste ja treeningtöö korraldamine. Mittetulundusühingute seaduse §1 lg 2 võib mittetulundusühing tulu kasutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, samas ei ole keelatud ühingule raha teenimine.

Sooviksin maksuametnikele üheselt selgeks teha, et maksustatav tulu tekkib alles siis, kui aasta kokkuvõttes on ühingule jäänud maksustatavat tulu. Nimelt ajab maksuamet väga tihti segi tulu ja maksustatava tulu. Hiit pole seadust rikkunud, on teinud vaid kulutusi spordiriietusele, saali rendile ja osavõtumaksudele. Mängijad pole ise tulu saanud. Sissetuleku saamiseks on Hiit pidanud lepingu järgselt tegelema korvpalli mängimisega. Ja kandma sellel ajal võistlusdressil Anttila logo.

Mittetulundusühingu seadusest ja tulumaksu seadusest ei tulene järeldust, et põhikirjaline tegevus ei saa samal ajal olla lisasissetuleku saamise eesmärgiline tegevus. Sellest järeldavadki kõik sportlased, sealhulgas ka Hiidi sportlased, et spordiga tegeledes võib ühingule lisasissetulekut teenida ja selliste eesmärkide saavutamiseks ka iseenesest mõistetavalt kulutusi teha.

Nüüd väidab Viljandi Maksuameti direktor, et Hiit on tegelenud ainult põhikirjalise tegevusega aga lisatulu saanud reklaamiteenuse osutamisega. Seega ei tohtivat teha sellest tulust kulutusi antud juhul treeningutele jne. Seega maksuamet oletab sportlastele vastupidiselt, et korvpalli mängimine ei ole seotud saadud lisasissetuleku teenimisega. Ühing olevatki eksinud seaduse vastu sellega, et on tulust maha arvanud oma põhitegevusega seotud kulud, ehk on teinud kulutusi mittetulundusliku tegevuse tarbeks. Nüüd peab ühing maksma tulumaksu 41293 krooni ja viivist 10000 krooni.

Muidugi ei ole ühingul sellist raha ja ta peab end pankrotistunuks tunnistama. Kuigi on päevselge, et ilma sporti tegemata ja tulemusi saavutamata ei maksa ka ükski ettevõte ühingutele oma logo kandmise eest võistlustel ja seega on sporditegemine otseselt seotud nii tulu saamisega, kui ka põhikirjalise tegevusega.

Hetkel kuum