13. aprill 2000 kell 22:00

Mis takistab välisinvesteeringute mahu suurenemist?

Välisinvesteeringute mahu plahvatuslikule suurenemisele seab piirid Eesti väiksus. Paljudeks projektideks on vajalik "kriitiline mass", mida elanikkonna arvu ja ostujõu taseme tõttu Eestis pole. Ses osas ei saa me suurt midagi muuta, küll saame edasi arendada Balti ühisturu ideed, mis praegu eksisteerib paberil, kuid mitmel põhjusel ei toimi. Statoil vaatab Balti turgu tervikuna. Usun, et selline lähenemine võib olla soodne ka teistele ettevõtetele ja riigile tervikuna. Oluline faktor investeeringute ligimeelitamisel on oskustööjõu hulk ja tase. Riik peaks tegema tõsist tööd kutseharidussüsteemi arendamisel.

Eestis puudub veel vajalikul tasemel infrastruktuur, samuti on puudu vajalikul tasemel ja hulgal spetsialiste, piisavalt heal tasemel ja olemasolevad ettevõtted, mis on tuntud väljaspool Eestit. Samas on see loomulik ? oleme sedavõrd noored. Oleme 50 aastat Soomest maas ja kui meil on vaid viis korda vähem välisinvesteeringuid, siis on tulemus isegi väga hea.

Mina usun, et Eesti ja üldse Baltimaad on tulevikuperspektiivis siiski küllalt atraktiivsed. Väikestel riikidel on oma võlud, muidugi on ka sissevoolavad summad väiksemad. Arvan, et meil on samasugused võimalused välisinvesteeringuteks nagu on Soomel, Rootsil jt, ainult mastaabid on väiksemad. Naabrite eelis on olnud see, et neil on juba väljakujunenud majandus-rahandussüsteem, meie oleme saanud areneda kümmekond aastat. Investeeringute mahu suurenemine meil on ainult aja küsimus.

Kui välisfirmad siia investeerivad, siis järelikult oleme kindlasti ka atraktiivsed. Ma ei ütleks, et siin oleks otseselt mingeid takistusi välisinvesteeringute juurdevooluks, kuid kindlasti on oma mõju sel, et Eesti riskiaste on suurem võrreldes arenenud Põhjamaadega ning ka informatsioon ei levi nii hästi. Venemaa lähedust võib aga ehk hoopis pidada põhjuseks, miks tuleb siia investeeringuid ? investor vaatab tulevikku ja suure turu suunas. Meie ise oleme väga väike turg ja selle kasvu pole oodata.

Meie ettevõte põhineb täielikult Eesti kapitalil ja Eesti kapitalil on täna Eestis raske läbi lüüa ? kauplusteketid ja suuremad poed on läinud väliskapitali kätte ning eelistavad müüa suuremate ja välisfirmade omanduses olevate firmade toodangut. Kuid välisinvesteeringud on siiski teretulnud riigi ja majanduse kui terviku seisukohalt ? see on majanduskasvu mootor, juurde tuleb töökohti.

Ma kardan siiski, et Eesti ei ole kuigi atraktiivne välisinvestori jaoks juba oma väiksuse tõttu.

Hetkel kuum