29. mai 2000 kell 22:00

Kust leiab Nõmme raha kanaliseerimiseks?

Nõmme veevärk põhineb kohalikul põhjaveel, mille tarbevarude kogus on kadestamisväärne. Olemasolevate tarbekaevude arv on põhjendamatult suur, aga need on juba olemas. Iseasi, et säästliku kasutamise ning kvaliteetsema joogivee saamise nimel vajaks veevärk korrastamist.

Põhjavesi on tänapäeval trendikas toode. Siit lähtuvalt võiks isegi pisut fantaseerida. Miks ei või näiteks Nõmme lahku lüüa linna monopoolsest vee-ettevõttest ASist Tallinna Vesi ning hakata ise majandama seda haru?

Millise kasumiosa annab Nõmme monopolile, näitavad võrdlusandmed Maarduga ? linnaga, mis asub samuti Tallinna külje all, mis oma suuruse poolest on võrreldav Nõmmega ja kus kasutatakse sama kambriumivendi veelademe vett.

Selgub, et koos maapinnast teise, kambriumordoviitsiumi veelademega tarbitakse Nõmmel ööpäevas ligi 7000 m³ põhjavett. Selle koguse pealt maksab iga nõmmekas ASile Tallinna Vesi iga m³ eest peale 2,73 krooni. Aastas teeb see ligi 9 miljonit krooni.

Ja kui fantaseerida veel edasi, siis ? kes ütleb, miks ei või Nõmme ise müüa aktsiaid, saamaks vahendeid linnaosa kanaliseerimiseks? Lähtudes senistest kogemustest tuleb suhtuda skeptiliselt Tallinna lubadusse Nõmme peatselt kanaliseerida.

Aga Nõmme vee aktsiad on reaalne tulu ja juba üksi seepärast, et nad on suurema kaaluga, atraktiivsemad ? kaubaks on stabiilselt kõrge kvaliteediga, välisreostuse eest kaitstud põhjavesi. Strateegiline faktor mängib meie rahutul ajal määravat osa.

Mida siis on selleks vaja?

Kui vaadata tabelis toodud võrdlusandmeid, paistab lahendus olevat liialt lihtne, et võtta seda tõe pähe. Tegelikkus on veel palju proosalisem ? vaja on kõigest linna(osa) juhtide heaperemehetunnet ja majanduslikku mõtlemist. Moodustades tiimi ettevõtlikest, entusiastlikest ning majandusharu tundvatest inimestest, võiks mägesid paigast nihutada.

Hetkel kuum