Tööandjad nõustusid alampalga kergitamisega 41%ni kesmisest palgast

Inno Tähismaa 30. august 2001, 12:43

Täna kirjutasid Eesti Tööandjate Keskliidu ja ametiühingute esindajad alla kahepoolsele palga alammäära kehtestamise põhimõtete kokkuleppele, mille järgi saab 2008. aastaks alampalgaks 41% keskmisest brutopalgast.

Leppele kirjutasid alla tööandjate esindaja Tiit Laja ja ametiühingute esindaja Kadi Pärnits. Allakirjutamise juures viibis ka sotsiaalminister Eiki Nestor.

Kokkuleppe saavutamiseks vähendatakse palga alammäära ja keskmise palga vahet 1,5 protsendipunkti võrra aastas, teatas tööandjate esindaja.

Tööandjate ja töövõtjate nägemuses peaks selline kokkulepe looma selged raamid iga-aastasteks palgaläbirääkimisteks, aitama tagada Eesti riigile vajalikku sotsiaal-majanduslikku arengut ning kindlustama sotsiaalset stabiilsust.

Kokkuleppega fikseeritakse 2002. aasta palga alammääraks töötamisel täistööajaga 1850 krooni. Prognooside kohaselt peaks alampalk moodustama järgmisel aastal 32% keskmisest palgast. 2003. aastal peaks alampalga ja keskmise palga suhe vastavalt kokkuleppele olema 33,5% ja alampalga suuruseks 2100 krooni.

Kokkuleppe täitmist analüüsitakse iga-aastaste alampalga läbirääkimiste käigus, jälgides seejuures põhimõtet, et üleriigilise palga alammäära tase ei ületa 55% keskmisest palgast madalaima keskmise palgaga regioonis.

Tööandjad ja töövõtjad on seisukohal, et alampalga muutmise süsteem peab olema paindlik ja arvestama tööturu olukorda.

Alampalga muutmine kokkulepitud viisil vähendab ?ümbrikupalkade? osakaalu sissetulekutes, legaliseerib tööturgu ja suurendab maksude laekumist. Sõlmitud kokkulepe aitab kaasa sotsiaalsete abirahade osatähtsuse vähendamisele madalapalgaliste sissetulekutes ja seeläbi maksudest laekuva raha tõhusamale kasutamisele.

Kokkuleppe eesmärgiks on saavutada alampalga ja keskmise palga suhteks Euroopa keskmine tase, et Eesti tööjõu väärtus oleks võrreldav teiste Euroopa riikide omadega.

Kokkulepe on aluseks vabariigi valitsuse määrusele, millega kehtestatakse palga alammäär järgmiseks aastaks.

1999. aastal moodustas alampalk (1250 krooni kuus täistööaja korral) 28% üleriigilisest keskmisest kuupalgast (4440 krooni), 2000. aastal oli see suhe 29% (alampalk 1400 krooni ja keskmine palk 4907 krooni). Käesoleval aastal kehtib palga alammäär 1600 krooni kuus, suhteks keskmise palgaga prognoositakse 30,5%.

Palga alammäära ja keskmise palga suhet jälgib ka Eurostat, mille andmetel oli Euroopa Liidu riikides alampalga ja keskmise palga suhe 1999. aastal keskmiselt 43%, kuid see erines riigiti, alates 34% Hispaanias kuni 57% Portugalis ja 49% Prantsusmaal. Belgias oli alapalga ja keskmise palga suhe 39%, Kreekas 41%, Luxemburgis 42%, Hollandis 44% ning Inglismaal 37%.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing