14. november 2001 kell 22:00

Eesti Mobiiltelefon ei ole monopol

Viimaste päevade enamkäsitletud uudiseid on olnud EMT mittetunnistamine olulise turujõuga ettevõtjaks (OTE) sidumisteenuse turul.

Mõnevõrra on arusaamatust tekitanud sideameti põhjendus, et ära on langenud telekommunikatsiooniseaduses (TKS) sätestatud olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamise tingimus ehk turuosa suurus üle 25. Paljud meediakanalid märkisid, et EMT turuosa on eelnevalt hinnatud 55 suuruseks ning sideametitki on süüdistatud EMT kui monopoli soosimises.

Arusaamatuse põhjus on see, et meedias aetakse segamini sidumisteenuse turg ja mobiiltelefoniteenuse turg. Sidumisteenuste turul on EMT turuosa tõepoolest alla 25, suuremat turuosa kui 25 omab EMT mobiiltelefoniteenuste turul. OTEks tunnistamise aluseks on kaks kriteeriumi: turuosa üle 25 ja vaba konkurentsi ohustamine. EMT ei vasta sidumisteenuse turul kummalegi kriteeriumile (ka vaba konkurentsi mitteohustamise osas esitasime selgitused sideametile).

Alusetud on ka süüdistused EMT monopoolses seisundis ning EMT võrdlemine Eesti Energia, Tallinna Vee jt tõepoolest monopoolses seisus olevate ettevõtetega. Eesti turul tegutseb kolm mobiilsideoperaatorit täiesti võrdsetel tingimustel: kõigil on ühesugused raadiosagedusalad, kõik on ehitanud oma võrgu (s.t infrastruktuur ei ole EMT ainuvalduses) ning kõigil on olnud võrdsed võimalused investeeringute tegemiseks ja klientide võitmiseks. Seda ei saa nimetada monopoliks, see on konkurents.

Jah, EMT alustas tegevust teistest operaatoritest varem. 1995, mil turule tuli teine mobiilsideoperaator Radiolinja Eesti AS, oli EMTl vaid 13 800 klienti ? eduseis, mille operaatorid nüüd paari kuuga tasa teevad.

EMT konkurendid väidavad ka, et EMT tuleb kuulutada OTEks seetõttu, et sundida EMTd pakkuma neile madalamat sidumishinda, mis aitavat neil alandada hinda lõpptarbijale. Tõde on aga, et konkurendid kohtlevad operaatoreid ebavõrdselt ja nende sidumishinnad on EMT omadest pigem kõrgemad. EMT ei saa ka ühepoolselt hindu langetada ? see suurendaks veelgi põhjendamatut ebavõrdsust sidumishindade osas. EMT ettepanekule sidumishindu ühiselt langetada pole konkurendid sisuliselt vastanud. Selle asemel jätkati meedia vahendusel süüdistamist, et EMTd on vaja sundida sidumistariife alandama.

Võistlejate soov oli lihtne ? kui EMT kuulutatakse OTEks, siis ükskõik millist kulupõhist sidumistariifi peab EMT edaspidi pakkuma, küsivad nemad kõrgemat hinda. Kõrgema sidumishinna kehtestanud operaator võib teenida kuus miljoneid, millest ei võida lõpptarbijad, see raha läheb omanike tasku.

Hetkel kuum