29. november 2001 kell 22:00

Sotsiaalmaks tööandja ja töötaja maksuks

Eesti probleemid on väikesed pensionid ja kulukas raviteenus. Neid probleeme on võimalik lahendada, tõstes sotsiaalmaksu või vähendades sotsiaalseid garantiisid. Sotsiaalmaksu tõstmisest on viimasel ajal ajakirjanduses juttu olnud, kuid on kindel, et tööandjad on maksu tõstmise vastu, seevastu töövõtjaid see eriti murelikuks ei teeks. Tööandjate Keskliit on seisukohal, et makse ei tohi tõsta ning maksud peavad olema läbipaistvad.

Lahendusvõimalused. Ida-Euroopa riikides on mindud ja minnakse sotsiaalmaksu tõstmise teed. Arenenud demokraatlikes riikides on aga sotsiaalmaksu lagi peaaegu saavutatud, seega otsitakse võimalusi sotsiaalkindlustuse hajutamiseks, erasektori kaasamiseks. Riike, kus sotsiaalmaks oleks sajaprotsendiliselt tööandja kanda, Euroopa Liidus ei ole.

Eestis saaks muuta maksude proportsioone, kuid hiilivat maksukoormuse tõusu ei saa lubada. Sotsiaalmaksu muutmisel osaliselt töövõtja maksuks on järgnevad pooltargumendid:

- sotsiaalmaksu maksmine inimeste poolt suurendaks ühiskondlikku huvi maksude otstarbeka kasutamise kontrollimiseks.

Praegu kehtiv 33protsendiline sotsiaalmaks pole õieti kellegi mure ? selle raha kasutamine jääb välja nii tööandja kui ka töövõtja huviorbiidist. Tööandja kannab maksu üle, aga mis rahast edasi saab, tööandjat väga ei huvita. Teiselt poolt ei huvita see ka töövõtjat ? seni, kuni tema eest on ausalt sotsiaalmaks ära makstud ja ta saab minna arsti juurde;

- ettevõtted saavad ohjata tööjõukulusid, st tööjõukulude suuruse otsustab ettevõtja, mitte poliitik;

     - sotsiaalvaldkonna tulude suurendamiseks on sotsiaalmaksu poliitiliselt väga raske suurendada, kuna kohe väheneksid valijaskonna tulud.

Mida eeldab sotsiaalmaksu maksmise korra muutmine? Kindlasti ei tohi muutustega halveneda töövõtja, tööandja ega ka riigi olukord. Sotsiaalmaksu muutmine üksikisiku maksuks eeldab nii tulumaksumäära kui ka sotsiaalmaksu määra muutmist:

     - tulumaksumäära tuleks langetada umbes 19 protsendini;     - sotsiaalmaksu määra vähendada umbes 25 protsendini;     - maksukoormuse suurenemisega kaasnev sissetulekute langus tuleb kompenseerida 33 protsendi võrra.

Millised on seisukohad sotsiaalmaksu muutmisest osaliselt töövõtja maksuks? On võimalik, et suurenevad ümbrikupalgad. Tööandjate Keskliit siin siiski suurt ohtu ei näe. Ametiühingutel konkreetset seisukohta sotsiaalmaksu muutmisel töövõtja maksuks kujundatud pole. Riigikogu rahanduskomisjon oli arvamusel, et tegemist on tööandja ja töövõtja vahelise küsimusega, mis tuleb läbirääkimiste käigus lahendada. Rahandusministeeriumi seisukoht on, et tegemist on rohkem kosmeetilise efektiga, millest tõsisemat tulu ei pruugi tekkida. Sellega ei ole Tööandjate Keskliit kindlasti nõus.

Seega on teema sotsiaalmaksu muutmisest töövõtja maksuks arutelule avatud ning selles küsimuses tuleks jõuda ühiskondlikule kokkuleppele.

Hetkel kuum