22. jaanuar 2003 kell 6:59

Põllumajandusvoliniku meelemuutus toob kaasa keskkonnaseisundi halvenemise

Organisatsioon Euroopa Maasõbrad on pettunud Euroopa Komisjoni poolt esitatud nõrkades ettepanekutes ühtse põllumajanduspoliitika reformimiseks.

Põllumajanduse volinik Franz Fischler on taganenud eelmise aasta 10. juulil väljendatud seisukohtadest. Euroopa maksumaksjad on selgelt mõista andnud, et nad soovivad põllumajandusse suunatud 45 miljoni euro eest midagi vastu saada, aga Komisjon ei soovi Euroopa põllumajanduspoliitikat (Common Agricultural Policy, CAP) oluliselt reformida. CAP uued eesmärgid peaksid olema: toiduainete kvaliteet, säästvad põllunduspraktikad, lokaliseerumine ja kohaliku looduse mitmekesisuse säilitamine.

Fischleri ettepanek suunata põllumajanduspoliitika teise sambasse ehk maaelu arendamisse 20% esimese samba (tootmise edendamise) rahast, on kahanenud 6%ni ning see muudatus võetakse esimest korda ette alles 2007. aastal esialgu välja pakutud 2004. aasta asemel.

Paljudele talupidajatele, kes plaanivad oma tootmist keskkonnasõbralikumalt ümber korraldada, on see väga halb uudis. Juuliettepanekus rääkis Fishler, et ühe põllumajandusüksuse toetuste piirväärtus peaks olema kuni 300 000 eurot. Ka see oli üleliia suur rahanumber, aga uus reformiettepanek ei kehtesta üldse mingit lagiväärtust.

Fishler on suurtootjate survele järele andnud, leiavad Euroopa Maasõbrad. Nad panevad ette, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata ettekirjutuste omavahelisele haakumisele. Kõik rahalised toetused peaksid sõltuma teatud keskkonnakaitseliste, loomade heaolunõuete ja toiduohutuse nõuete täitmisest.

Paljud liikmesriigid soovivad piimatootmise kvooti suurendada. Euroopa Maasõbrad on sellele vastu. Euroliidu piimatööstuse kogutoodang peaks hakama vähenema, muidu piimatoodete dumping mitteliikmesriikides ei lõpe.

?Euroopa Liit peab silma vaatama põllumajanduspoliitika kesksetele puudustele, milleks on põhieesmärk olla maailmaturul konkurentsivõimeline ja ühtlustada põllumajandustoodete väravahinnad maailmaturu hindadega. Eksporditoetused, mis hävitavad arenevate riikide majanduse ja tekitavad Euroopas ületoodangu, tuleb tühistada,? märgivad Euroopa Maasõbrad.

?Maailmaturu hinnad on kunstlikult alla lastud, sest põllumajanduse suurkujud (EL ja USA) on sihiks seadnud dumpingupoliitika. Põllumajandustootja peaks oma kauba eest saama õiglase hinna ka siis, kui ta kasutab keskkonnasõbralikumat ja vähem intensiivset tootmistehnoloogiat. Uue põllumajanduspoliitika eesmärk peaks olema toiduainete tarbimine nende tootmise koha ligiduses, selle asemel et toetada Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ülemaailmse ühtse toiduainete hüpermarketi ideed.?

Euroopa Maasõprade põllumajanduskampaania kohta leiab lisainfot www.choosefoodchoosefarming.org.

Hetkel kuum