Jaanus Laugus • 4. mai 2003 kell 22:00

Altmineku põhjused peituvad kasuihas ja teadmatuses

Eesti Kinnisvaramaaklerite Kojas (EKMK) tuleb lahendada hulgaliselt küsimusi, mis on tekkinud ostuhuvilistel isikutel kinnisvaramaakleri teenusega seonduvalt. Enamikul klientidel on EKMK poole pöördudes probleemid juba väga tõsised ? ollakse kas langenud pettuse ohvriks või on ilma jäädud ettemaksust. Siiani on kõikidel juhtumitel sarnased alused.

Klient ei ole tutvunud kinnisvarafirma taustaga. Kinnisvarafirma või maakler, kes klienti on teenindanud, on oma ringkonnas täiesti tundmatu.

Klient on kasuhimus läinud ostma alla turuhinna maksvat vara. See käib tavaliselt nii, et leidnud kuulutustelehest ülisoodsa pakkumise, kiirustab ta tehingut tegema enda arvates soodsatel tingimustel ja läbimõtlematult. Ostutuhinas on unustatud konsulteerida asjatundjatega, sageli on tehing sooritatud ka juriidiliselt ebakorrektselt ? ost on sõlmitud lihtkirjalikult, täitmata on tehingu notariaalse tõestatuse nõue.

On unustatud kontrollida müüja õigusi vara müügiks. Tihtilugu puudub müüjal üleüldse õiguslik alus objekti müüa, näiteks on vara ühisomandis abikaasaga, kelle nõusolek puudub, või müüakse vanavanemate vara, vastavad volitused aga puuduvad.

Maakleril puudub maaklerleping vara müügiks, ta ei ole saanud omanikult vastavat volitust. Asi on müüki võetud omavoliliselt, näiteks luges maakler vara omaniku kuulutust ja lisas selle oma müügipakkumiste hulka vastavat aktsepti omanikult küsimata.

EKMK on seadnud selgeks sihiks, et maakleriamet tuleb puhastada ebaprofessionaalsetest teenusepakkujatest. Kinnisvaramaakleri töö eeldab vastavat väljaõpet, teadmisi ja oskusi. Tuleb eeldada, et aastal 2004 on kinnisvaraturg valmis lähtuma printsiibist ? ainus pädev kinnisvaramaakler on EKMK poolt atesteeritud spetsialist.

Parima garantii korrektseks maaklerteenuseks annavad kinnisvaraettevõtte maine ja tuntus ning organisatsiooniline kuuluvus. Samuti maakleri enese organisatsiooniline kuuluvus ja professionaalne pädevus. Tuleb jälgida lihtsaid põhimõtteid, mis peaksid andma selge võimaluse ?terad sõkaldest? eristada.

Kas teenust pakkuv kinnisvarafirma on turul aktsepteeritud? Kas ettevõte kuulub Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) liikmete nimestikku, kuhu on koondunud pädevaimad, kogenuimad, kõrget tööeetikat ja moraali hindavad kinnisvaraettevõtted? EKFLiga liitumine nõuab eeldusi, mis muudavad suhteliselt võimatuks ebakorrektsetel kinnisvaraettevõtetel liikmeks pääsemise.

Kas klienti teenindav maakler on EKMK liige? EKMK põhieesmärk on kinnisvara vahendamisega seotud teenuse kvaliteedi tagamine, kinnisvaramaakleritele kutse andmine ja kutseoskuste kindlustamine. EKMK liikmed on motiveeritud kõrgeid teeninduseetika reegleid järgima ja kutseoskustele vastavat teenust pakkuma.

Eriti tublid maaklerid on kolleegide poolt aktsepteeritud ja hinnatud maaklerid. Äripäevas aastast aastasse ilmunud parimate maaklerite edetabel näitab just seda valikut.

Hetkel kuum