Liis Kängsepp • 16. oktoober 2003 kell 8:13

Euroopa Liit finantseerib innovaatikaalase koostöö käivitamist

17. oktoobril algab Euroopa Liidu finantseeritav projekt väike- ja keskmiste ettevõtete innovaatikaalase koostöö käivitamiseks Euroopas.

Projektis osalevad ettevõtted arendavad oma rahvusvahelistumise strateegiat läbi eneseanalüüsi uuringu ning projekti raames toimuvate koolituste, kontaktseminaride ning tekkiva rahvusvahelise koostöövõrgustiku kaudu.

Projekti koordinaatoriks on EBS Juhtimiskoolituse Keskus ning selle kogumahuks on 1 871 460 eurot (29,2 milj EEK). Ettevõtluse arendamise projekti on plaanis kaasata vähemalt 50 VKEd seitsmest Euroopa riigist.

Väike- ja keskmiste ettevõtete innovaatikaalase koostöö projekti eesmärgiks on tõsta osalevate ettevõtete konkurentsivõimet ning neid koolitatakse, et nad oskaksid loodud Euroopa innovatsioonisüsteemidest rohkem reaalset kasu saada ning oma potentsiaali paremini realiseerida. Samuti aitab projekt tehnoloogilise arenduse tulemusi ja intellektuaalset omandit paremini kaitsta ning turustada ja efektiivseks tehnoloogiasiirdeks vajalikku teavet koguda.

Projekti finantseerib Euroopa liidu teadus- ja arendustöö 5. raamprogramm ja selles osalevad partnerid seitsmest riigist - Eestist, Suurbritanniast, Norrast, Itaaliast, Soomest, Belgiast; Ungarist. Eestist on projekti läbiviijana kaasatud ka Eesti Tuleviku-uuringute Instituut.

Hetkel kuum