Peeter Raidla • 3. veebruar 2004 kell 12:49

Kinnistute ja hüpoteekide arv on jõudsalt kasvanud

Viimase kolme aasta jooksul on kahekordistunud kinnistute ja neljakordistunud hüpoteekide arv, teavitas justiitsministeerium.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli kinnistuid kokku 622 961, 2000. aasta lõpuks oli registreeritud 282 287 kinnistut. Kokku on kolme aasta jooksul kinnistute arv seega kasvanud 2,2 korda.

Hüpoteekide arv on aga teinud veelgi suurema hüppe - kui 2000. a. lõpus oli see 26 181, siis 2003. a. lõpus 91 167.

2003. a. oli kinnistamiste üldarv 173 515. Kõige rohkem kinnistamisi oli Tallinna Linnakohtus - 39%. Tartu Maakohtus oli vastav number 11% ning Ida-Viru Maakohtus 8 %.

2002. a. korterite kinnistamise buumis tekkinud pikkadest kinnistamistähtaegadest, mis ulatusid näiteks Tallinna Linnakohtus 6-7 kuuni, saadi jagu möödunud aasta jooksul, mil lühendati tähtaegu teiste kohtute abiga 3 kuuni.

Enamikes kohtutes menetletakse kinnistamisavaldusi alla 1 kuu. Lühimad tähtajad on Lääne-Viru Maakohtus ja Tartu Maakohtus. Suurest töökoormusest tingitud keskmisest pikemad kinnistamistähtajad on Tallinnas, Ida-Virus ja Pärnus.

Tasulisi kinnistusraamatu väljavõtteid väljastati mullu 24 337, tasuta väljavõtteid 133 928. Kinnistute andmetele ligipääsu hõlbustas elektroonilise infoteeninduse käivitamine möödunud aasta juulis. Registrikeskus pakub lisaks äriregistrile nüüd seda ka kinnistusraamatu osas. Kinnistusraamatu ja äriregistri internetipõhise klienditeeninduse kasutamiseks on tänasel päeval kõigil võimalik sõlmida abonendileping, mis hõlmab mõlemaid registreid ja millega tagatakse ka klienditugi.

Kinnistusraamatut peetakse Eestis 14 maa- ja linnakohtu juures. Kinnistusraamatu keskandmebaasi haldab Justiitsministeeriumi Registrikeskus, mille kodulehelt ( www.eer.ee ) saab teavet päringusüsteemiga liitumise kohta.

Hetkel kuum