29. november 2005 kell 22:00

Väikeettevõtjaile tükk riigihankest

On teada, et nii Eestis kui ka mujal on riigihangetes pakkujatena aktiivsemad ja edukamad suured firmad. Tihti esitab juba ostja kvalifitseerumiskriteeriumid, mis välistavad väike- ja keskmiste ettevõtete (VKE) osalemise konkursil.

Vältimaks seda, et enamik VKEsid ei pääse osalema riigihankeis, teeb EVEA ettepaneku kehtestada riigihangete läbiviimisel reegel, mis kohustab ostjat tellima osa kaupu ja teenuseid n-ö väikestelt. Selline kvoot võiks olla erinev ostude, teenuste ja ehituse puhul. Kvoodi põhjendatud suuruse saab määrata, analüüsides viimaste aastate riigihangete aruandeid ja statistilisi andmeid.

Ostjatel peab keelama selliste kvalifitseerumiskriteeriumide seadmist, mis välistavad või oluliselt piiravad VKEde osalemist riigihangetes. Erandiks peaks jääma õhutransport jt valdkonnad, kus VKEde tegutsemine pole tüüpiline; ohutus jt strateegilised huvid eeldavad suurt organisatsiooni ja suuri finantse. Selline VKE kvoot eksisteerib nt USA riigihangete seaduses ja see ka toimib.

Riigihankeseaduse eelnõu kehtestaks väike- ja keskmistele ettevõtjatele ebasoodsad konkurentsitingimused riigihangetes: kolme aasta tegutsemise nõue, sotsiaalmaksu sidumine valdkonna keskmisega. Samas regionaalsed erinevused on jäetud tähelepanuta.

Nõudes ettevõtjailt, et nad peavad olema vähemalt kolmeaastased, vähendame oluliselt potentsiaalseid hankes osalejaid. Suur osa VKEsid on hiljaaegu asutatud, me ei näe põhjusi, miks neile mitte anda hangetel osalemise võimalust, võitjaks peaks kuulutatama ikkagi parim pakkumine, mitte vanima ettevõtja tehtud pakkumine.

Iseenesest on sotsiaalmaksu tasumise näitaja sidumine pakkumisel kvalifitseerumise kriteeriumina arukas nõue, kuid sotsiaalmaks on seaduseelnõu järgi seotud vastava valdkonna keskmisega. Peame mõistlikuks lisada veel ühe kriteeriumi: piirkondlikkus. Piirkondlikult on palgad ja neilt arvestatav sotsiaalmaks tublisti erinev, rääkimata olukorrast, kus riigihankes osalevad eri riikidest pärit pakkujad. EVEA on kategooriliselt ebavõrdsuse vastu, ärgem unustagem, et üle 90% rahvuslikust rikkusest loovad VKEd.

Peame ka eelnõus sisalduvat maksuvõla puudumise nõuet kolme viimase aasta jooksul ebareaalseks. Lühiajalise, ebaolulise suurusega maksuvõla tekkimiseks ei pruugi ettevõtja üldsegi olla maksupettur.

Uus riigihankeseadus peab tulema efektiivsem ja õiglasem kehtivast seadusest, mitte vastupidi.

Autor: Ain Kabal

Hetkel kuum