Indrek Kald • 31. mai 2012 kell 12:34

Rahastamine häirib ka Ilvest

President Toomas Hendrik Ilvese sõnul on poolteise aasta jooksul avalikuks tulnud häirivalt palju segaseid seiku erakondade rahastamise kohta.

"Teise riigi võimudelt on küsitud raha valimiskampaaniaks. On kaubeldud Eesti elamislubadega. Parteikassasse on annetatud teadmata päritoluga raha," nimetas ta tänases avalduses.

Ilvese kinnitusel on avalikkusel õigus esitada küsimusi ja nõuda lisaks vastustele ka erakondade rahastamise paremat järelevalvet ja rahastamise korra muutmist. "See, et parlamendierakonnad peatasid vastuolulise nn maailmavaate sihtasutuste seadustamise ja neile riigieelarvest raha eraldamise, annab lootust, et Eesti erakonnad on säilitanud võime aduda ühiskonna põhjendatud rahulolematust," märkis ta.

President avaldas lootust, et selles väljendub parlamendierakondade äratundmine, et riigieelarvest lisa taotlemine pole õige enne, kui seniste rahaeraldiste maht ja nende kasutamise viis on rahva silmis läbipaistev ja arusaadav.

Ilves juhtis tähelepanu ka viimasel nädalal Eesti juhtivate poliitikute suust kõlanud mõtteavaldustele massiliste pealtkuulamiste ja muude õigusrikkumiste kohta, mis riivavad hea maitse ja usutavuse piire. Koos sellega kõigutatakse ka kodanike usku Eesti riigi demokraatliku korralduse alustesse.

"Nõnda üritatakse juttu põhiküsimuse tuumalt kõrvale juhtida. Kitsas erakonnahuvi on seatud kõrgemaks ministri või parlamendiliikme staatusega kaasnevast vastutusest kõigi oma arvamusavalduste eest," märkis ta.

"Mulle teeb muret, kui selle käigus kõigutatakse parteipoliitikaüleste uurimis- ja järelevalveasutuste usaldusväärsust ning rahva usku ausa valitsemise võimalikkusesse," kinnitas Ilves.

Politsei, prokuratuur ja kaitsepolitsei kontrollivad oma pädevuse piires süütegudele viitavate väidete tõelevastavust, esitavad vajadusel süüdistuse ja viivad asjad kohtusse, lisas riigipea.

President kutsus kõiki – poliitikuid, ajakirjanikke, vabakonna esindajaid, arvamusliidreid – talitsema oma emotsioone ning püsima tsiviliseeritud mõttevahetuse piires.

"Vastastikuste süüdistuste loopimise ja arveteklaarimise asemel võiksid erakonnad ja nende esindajad tegeleda oma tõsiseltvõetavuse taastamisega," märkis Ilves.

Hetkel kuum