Silvia Kruusmaa • 13. juuni 2012 kell 14:32

Europarlament nõuab ELile stabiilset ja paindlikku eelarvet

EP saadikute sõnum ELi liidritele, kes arutavad 2014.-2020. a. eelarvekava 28.-29. juunil toimuval tippkohtumisel, on see, et EL vajab oma eesmärkide saavutamiseks stabiilset eelarvet.

Kolmapäeval, 13. juunil vastu võetud resolutsioonis rõhutab EP, et pikaajaline eelarve peab olema piisavalt paindlik võimaldamaks tegeleda uute probleemidega ning riiklikke vähendatud sissemakseid tuleb asendada muude võimalustega, kuidas ELi eelarvet rahastada.

Resolutsioonis, mis võeti vastu 541 poolt, 100 vastu ja 36 erapooletu häälega, nõuavad saadikud, et 2014.-2020. a. finantsraamistik peab võimaldama nii rubriikide sees ja vahel toimuvaks raha ümberpaigutamiseks kui ka eelarve raames ühest aastast teise ülekandmiseks suuremat paindlikkust, et eelarvevahendeid oleks võimalik muutuvate olude ja prioriteetidega kooskõlla viia. Saadikute hinnangul on praeguse süsteemi jäikus muutnud uutele probleemidele reageerimise iseäranis raskeks.

EP heakskiit on mitmeaastasele eelarvekavale vajalik enne kui nõukogu saab selle  (ühehäälselt) vastu võtta. Seepärast nõuab EP, et parlament ja nõukogu peaksid põhjalikke läbirääkimisi kõigi mitmeaastase finantsraamistikuga seotud küsimuste üle.

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt rahastatakse liidu eelarvet täielikult omavahenditest. Parlamendi arvates võivad praeguse süsteemi reformid, mis seisnevad muude tuluallikate kasutuselevõtus, alandada rahvakogutulul põhinevaid riiklikke sissemakseid ELi eelarvesse aastaks 2020  75%-lt 40%-le. Muudeks tuluallikateks võivad olla näiteks finantstehingute maks või uus ELi käibemaks. EP ei ole nõus järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevat määrust heaks kiitma, kui omavahendite süsteemi muutmise kohta ei saavutata poliitilist kokkulepet. 

Parlament oli esimene ELi institutsioon, kes võttis eelmise aasta 8. juunil vastu seisukoha 2014.-2020. a. eelarve kohta. Euroopa Komisjon esitas omapoolsed ettepanekud 29. juunil 2011. aastal. Taani eesistumine esitab oma "läbirääkimiste lahtri" uue mitmeaastase eelarve kohta juunis toimuval tippkohtumisel.

Hetkel kuum