27. november 2012 kell 21:00

Omavalitsuste liit: suurim peavalu on ebatäpsed registrid

Hoone-, kinnistu- ja elanikeregistrid ei ühildu ja registrite ebatäpsuse tõttu võivad kohalike omavalitsuste tulud jääda laekumata, ütles Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri.

“Registrite mitteühildumise probleem kandub üle selleni, et omavalitsuste tulubaas võib 2013. aastal väheneda maamaksu võrra,” lausus ta.

Audit tuvastas vigu kõigil. Riigikontroll avalikustas eile auditi tulemused, mis tuvastas kõigis auditeeritud omavalitsustes arvutusvigu, mille tulemusel pidi maaomanik tasuma maamaksu õigest summast rohkem või vähem.

Maamaksuseaduse ja selle rakendusaktide kohaselt arvutab maamaksu maksu- ja tolliamet kohalike omavalitsuste esitatud andmete alusel.

Maksuvabastuse arvutusega probleeme. Kasuri sõnul on riik järgmise aasta eelarveprojekti kirjutanud kohalikele omavalitsustele 990 000 eurot administreerivateks kuludeks seoses kodualuse maa maksuvabastuse arvestusega. Eraldatav raha jaotatakse kõikide omavalitsuste ehk linnade ja valdade vahel.

“Kohalikel omavalitsustel ei ole praegu maamaksu arvutamiseks vastavaid arvutiprogramme ja infotehnoloogilisi vahendeid ja seetõttu tuleb kõik maamaksuga seonduv teha kohalikel omavalitsustel käsitsi, mis aga suurendab täiendavalt administreerimiskulusid,” seletas Kasuri.

“Kuna kodualuse maa maksuvabastuse on vastu võtnud riigikogu, siis peab riik ka kulud kompenseerima. Kodualuse maa maksuvabastus hakkab üleriigiliselt kehtima järgmisest aastast.”

Kasuri sõnul saab tavainimene oma maamaksu üle kontrollida maksu- ja tolliameti koduleheküljelt, kus saab vaadata omavalitsuste poolt tehtud maamaksu arvestust. “Üldjuhul on inimestel alles ka talle varasematel aastatel omavalitsuste poolt saadetud maamaksuteated,” ütles Kasuri. “Kui jääb midagi arusaamatuks, siis alati võib inimene võtta ühendust oma kohaliku omavalitsusega ja küsida, et millisel alusel on tehtud tema maamaksu arvestus. Ametnik kindlasti selgitab.”

 

Tasub teada

Kindlusetus püsib

Maaomanik ei saa olla kindel, et riik küsib temalt maamaksu õige summa, näitas riigikontrolli äsja lõppenud audit.Arvutusvigade tõttu vääralt arvestatud maamaks pole küll põhjustanud riigile märkimisväärset kahju, kuid osa maksumaksjaid on selle tulemusel saanud põhjendamatuid soodustusi või pidanud maksma vajalikust suuremat maamaksu.Maamaksuseaduse ja selle rakendusaktide kohaselt arvutab maamaksu maksuamet kohalike omavalitsuste esitatud andmete alusel. Riigikontroll tuvastas, et amet ei täida seadusest tulenevat ülesannet kontrollida omavalitsuste esitatud maamaksuandmeid. Vastutus maamaksu arvestamiseks vajalike arvutuste õigsuse eest on veeretatud omavalitsuste kaela.

Hetkel kuum