Ave Lepik • 5. detsember 2012 kell 9:32

Reformi anonüümseid annetusi vahendas kuus inimest

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) leidis, et Reformierakond peaks kandma riigieelarvesse kõik anonüümsed annetused.

Komisjon arutas tänasel koosolekul Eesti Reformierakonnale tehtud tundmatu päritoluga annetuste teemat ja leidis, et lisaks Silver Meikari vahendatud anonüümsetele annetustele tuleks Reformierakonnal kanda riigieelarvesse ka kriminaalasjas ütlusi andnud viie inimese vahendatud anonüümsed annetused.

Politsei- ja piirivalveameti komisjonile edastatud andmete kohaselt, mis tuginevad vastava kriminaalasja raames antud ütlustele, on selgunud, et lisaks Meikarile on aastatel 2004-2012 veel viis inimest annetanud Reformierakonnale nendele mittekuuluvat tundmatu päritoluga raha kogusummas 69 500 krooni (4441,86 eurot).

ERJK kujundas oma seisukoha ka riigikontrolli päringu suhtes, mis puudutab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed raha kasutamise otstarbekust.

Riigikontroll küsis ERJK arvamust seoses riigikogu liikmete 7. novembri arupärimisega riigikontrollile „Arupärimisega MISA vahendite kasutamise otstarbekuse kohta“ (nr 206).

ERJK asus seisukohale, et erakonnaseaduse tähenduses ei saa ASi Inforing valmistatud filme käsitleda teenuste osutamisena erakonnale tingimustel, mis pole kättesaadav teistele isikutele, vaid kogu probleemi tuleks käsitleda pigem riigi raha kasutamise otstarbekuse kontekstis.

Hetkel kuum