21. november 2013 kell 10:43

Parts võtab spordi toetamiseks rohkem raha Eesti Lootsist

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts saatis neljapäeval Riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku viia tuleva aasta riigieelarvesse sisse muudatus riigiettevõtete dividendide mahu muutmiseks.

Parts märgib oma kirjas, et majandus- jakKommunikatsiooniministeerium peab tarvilikuks kontrollida toetuste maksmise ja annetuste tegemise praktika õiguspärasust AS Tallinna Sadam puhul ning selleks on kavas viia läbi erikontroll. "Sellega seoses on avalikult esitatud väiteid nagu ohustaks see Eesti spordi rahastamist. Andmata siinkohal hinnangut spordi rahastamise piisavusele, pean vajalikuks fokusseerida sellealane edasine diskussioon põhiprobleemile ehk sellele, kuidas tagada paremini riigi äriühingute sponsorlustegevuse vastavus seadusele, sellealaste otsuste läbipaistvus ja huvide konfliktide vältimine," seisab kirjas.

Seetõttu palub Parts 2014.a riigieelarve menetlemisel kaaluda ettepanekut suurendada  majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas olevate äriühingute dividendidelt 2014.a eelarve eelnõus kavandatud tulu  250 000 euro võrra ja suurendada nende arvelt kultuuriministeeriumi valitsemisalas spordivaldkonna toetamiseks kavandatud sihtotstarbelisi toetusi sama summa võrra.

"Kuna 2014.a riigieelarvesse makstavate dividendide lõplikud summad äriühingute lõikes kinnitab Vabariigi Valitsus järgmise aasta alguses, siis teeme selleks ajaks kindlasti täpsema analüüsi erinevate  äriühingute dividendide suurendamise võimaluste kohta. Hetkeseisuga on kõige otstarbekam suurendada AS Eesti Loots poolt makstavaid dividende," kirjutab Parts.

 

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum