Piret Reiljan • 3. aprill 2014 kell 15:04

Juhatuse liige: Nad juhtisid Autorollot

Autorollo endine autojuht, praegune juhatuse liige Janos Sillamaa ütles täna kohtus, et 2010. aasta aprillis ja mais juhtisid Autorollot Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus.

Sillamaa rääkis seikadest, kuidas Rain Rosimannus ajas asju Autorollo vara, näiteks haagistega, ja viis kaasa Autorollo arvuti. Keit Pentus-Rosimannus olevat palunud Sillamaal lõpetada Autorollo nimel olnud mobiililepingud oma (Pentus-Rosimannuse) ema ja vennaga, et parandada Autorollo majanduslikku seisu.

Kohtuniku küsimusele, miks ta Rosimannuste tegevust Autorollo juhtimiseks nimetab, vastas Sillamaa, et Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus andsid temale kui Autorollo juhatuse liikmele korraldusi, järelikult oli tegemist juhtimisega. Sillamaa täitis enda sõnul Rosimannuste korraldusi, kuna Rosimannused on Väino Pentuse hõimlased ning seni oli Autorollos otsustaja olnud Väino Pentus.

Lisaks Rosimannustele tegeles Sillamaa sõnul Autorollo juhtimisega Siim Roode. Roodet tutvustasid Sillamaale Rain Rosimannus ja Väino Pentus umbes paar nädalat enne seda, kui Väino Pentus 2010. aasta aprillis haiglasse sattus.

Sillamaa sõnul tutvustas Väino Pentus talle Roodet kui meest, kes hakkab Autorollot saneerima. Sillamaa meenutas veel, et Rain Rosimannus tutvustas 2010. aasta märtsis ehk samuti enne Väino Pentuse aprillikuist haiglasse sattumist Autorollo juhatuse liikmetele Exceli-tabelit, kus oli plaan Autorollo päästmiseks. Kuid Sillamaa sõnul sellest Exceli-dokumendist abi polnud.

Sillamaa on Autorollo juhatuses alates 2009. aasta maist ja on juhatuses siiani koos Väino Pentusega.

Sillamaad on kohtuga suhtlemisel aidanud hageja esindaja

Rain Rosimannuse advokaat Arne Ots, Keit Pentus-Rosimannuse advokaat Toomas Vaher ja teised kostjad küsisid Sillamaalt, kas Sillamaa koostas ise mullu oktoobris samas Autorollo asjas kohtule esitatud kirjaliku vastuse määruskaebusele. Sillamaa ütles, et teda abistas selle ja veel vähemalt ühe dokumendiga hagejat ehk Autorollo pankrotitoimkonda esindav Lextali advokaat Olavi-Jüri Luik. Dokument koostati Sillamaa sõnul Lextali kontoris selliselt, et tema vastas küsimustele ja Luik koostas dokumendi. Sillamaa ütles veel, et maksis Luigele abi eest dokumendi koostamisel. Ta selgitas, et ei oleks osanud ise kohtule vastust koostada ja vajas abi. Kostjate seas tekitas antud episood elevust, naerdi ja vahetati pilke. Küsimusi põhjendasid kostjad sellega, et tunnistaja sõltumatus on oluline. Luik muigas nende episoodide arutelu ajal.

Homme jätkub Autorollo kohtuistung, tunnistama on oodatud Väino Pentus ja Siim Roode ning Autorolloga seotud ettevõtte Renaldo Invest endised juhatuse liikmed Argo Hollo ja Martin Sillandi. Millalgi edaspidi annab tunnistusi ka Autorollo endine juhatuse liige Tiit Pohl, kes haigestumise tõttu täna kohtus ei viibinud.

Hetkel kuum