Piret Reiljan • 18. november 2014 kell 13:18

Rääk: tunneme end kindlalt

AS Tavidi juht Kuno Rääk  Foto: Raul Mee, Äripäev

Rootsi maksuametiga pahuksisse sattunud AS Tavidi tütarettevõte Tavex ei ole Tavidi juhi Kuno Rääki sõnul midagi seadusevastast teinud ja see on ümberlükkamatult tõestatav.

"Tunneme end kindlalt," ütles Rääk. Rootsi majanduskuritegude uurimise büroo teatas oma kodulehel, et Eesti kullamüüja AS Tavidi tütarfirma Tavexi vastu on Stockholmi kohtusse esitatud süüdistus ulatusliku raamatupidamisreeglite rikkumise pärast. "Siiani ei ole meile ametlikku süüdistust saadetud," kommenteeris Rääk.

Rääk selgitas, et nii Eestis kui ka Rootsis on Tavidi tegevust auditeerinud tunnustatud audiitorfirmad, kes on Tavidi aruandlusvormi pidanud seadusele vastavaks. "Teatavasti on raamatupidamises vaja säilitada ja näidata ära iga rahaliikumine kuni algtehinguni välja. Nii Eestis kui ka Rootsis on see nõue meie poolt täielikult täidetud, raha liikumist ja tehinguid on võimalik jälgida kuni rohujuureni välja," ütles Rääk. Lisaks lõppes eelmisel aastal Rääki sõnul Tavid AS-is väga pikalt kestnud maksuameti revisjon, kus maksuamet tutvus kõikide Tavidi tehingutega tütarettevõtetega ja Tavidile ei heidetud selles osas midagi ette."Usun kindlalt, et tegemist on arusaamatusega. Oleme esitanud kõikide tehingute kohta andmed elektrooniliselt, aga tundub, et oleme sattunud olukorda, kus meilt oodatakse elektroonilise arvepidamise asemel endiselt virnade viisi paberipakke," sõnas Rääk. Ta lisas, et tema arvates on tegemist lihtsa arusaamatusega, kus põrkuvad kaasaegsed tehnoloogiad ja vanemad standardid. Tavex on Rääki kinnitusel kasutanud kogu Rootsis tegutsetud aja vältel kohalikke raamatupidamisfirmasid ja kohalikke audiitoreid, kes on ettevõtte raamatupidamises kirjeldatu heaks kiitnud.Rääk selgitas, et Tavidil puudub igasugune huvi raamatupidamispettuseks, sest pettuse eesmärk peaks olema täiendava kasu saamine, kuid antud juhul on tegu sellega, kus Rootsi pool oleks võib-olla tahtnud, et rahaliikumised oleks kirjeldatud ka paberkandjal. "Meie arvasime, et piisab elektroonilisest arvestusest. Mitte keegi pole tehingute paberkandjale trükkimise ärajätmisest saanud täiendavat kasu ehk mingit pettust kui sellist pole olnud," ütles Rääk."Loodame väga, et uurimisel süvenetakse Tavidi Eesti ja Rootsi omavaheliste tehingute algdokumentide sisusse ja jõutakse järeldusteni, mis vastavad õigusriigi põhimõtetele. Omalt poolt oleme valmis igati uurimisele kaasa aitama. Mitte ükski Tavidi tehing ega tehingute algdokument ei ole salajane ja nende kõigiga on võimalik tutvuda," ütles Rääk.Ta lisas, et loodab siiralt, et tegemist ei ole pahatahtliku rünnakuga Rootsi pankade poolt Tavidi kui Eesti ettevõtte vastu, kes suudab ka Rootsi turul konkurentsi pakkuda.

Hetkel kuum