Äripäev • 3. veebruar 2015 kell 14:15

Vaata, kuhu kulus Eesti riigivõlg

Eesti trükib ja laenab raha Euroopasse  Foto: EPA

Suur osa Eesti riigi viimastel aastatel kasvanud võlakoormast läks euroala probleemsete riikide toetuseks.

Eesti valitsussektori koguvõlg  oli 2013. aastal 1 887,5 miljonit eurot ehk 9,8 protsenti SKPst, millega on Eesti endiselt Euroopa Liidu kõige väiksema võlakoormusega riik.

Valitsussektori võlakohustuste hulka kuuluvad lisaks keskvalitsuse võlale veel kohalike omavalitsuste võlad (aastal 2013 kokku 636 miljonit eurot ehk 3,4 protsenti SKPst).

Valitsus ei ole laenatud rahaga nelja aasta jooksul jooksvaid kulusid katnud, vahendeid on kasutatud investeeringuteks.

Allikas: rahandusministeerium

Äripäev avaldas täna graafiku, kust selgub, et Eesti riigivõlg statistikaameti andmetel aastatel 2011-2013 kahekordistus, kasvades peaaegu miljardi euro võrra. Kui neli aastat tagasi oli Eesti valitsussektori koguvõlg 984,3 miljonit eurot, siis viimastel andmetel aastast 2013 oli riigi koguvõlg juba 1 887,5 miljonit eurot ehk riik on võtnud nimetatud ajavahemikul võlgu juurde ligi miljard eurot, selgub statistikaameti andmetest.

Rahandusministeerium selgitas, et suurema osa võlakohustuste kasvust 2013. aastal võrreldes 2011. aastaga – 445 miljonit eurot – moodustas Euroopa Finantsstabiilssuse Fondi (EFSF) garantiide arvestuslik mõju, mida Eurostati metoodika järgi riigivõla hulka arvatakse.  

Teine hüppelise kasvu põhjus on Euroopa Investeerimispanga (EIB) laen summas 385 miljonit eurot. Ministeeriumi teatel on selle kasutusala laenulepinguga kindlalt määratud: EIB ei rahasta jooksvaid eelarvekulusid. Laenuga kaasrahastas riik projekte, mida rahastati Euroopa Liidu fondidest perioodil 2007–2013.

MILLEST KOOSNEB VÕLG?

 20112013MuutusVÕLG (panused võlakoormusesse), mln eur   Valitsussektor kokku (konsolideeritud)9821 845862Sh keskvalitsus (konsolideeritud)4441 209765   sh riigikassa173544371   sh EFSF14458445   sh muu keskvalitsus257207-50Sh kohalikud omavalitsused (konsolideeritud)538,8636,197Sh haigekassa ja töötukassa (konsolideeritud)0,100

Hetkel kuum