Äripäev • 19. veebruar 2015 kell 5:43

Helm autodest: uus seadus nõuab teistsugust kontrolli

Marek Helm.  Foto: Eiko Kink

Maksuameti juhi Marek Helmi sõnul autode käibemaksuseadust ilma senisest teistsuguse kontrollita täitma ei hakata.

Eile lahvatas skandaal, kui selgus, et maksuamet on saatnud ettevõtjale kirja, kus palub selgitada, miks oli tema ettevõtluses kasutamiseks registreeritud sõiduauto pargitud spordiklubi parklasse.

Helmi sõnul pole maksu-ja tolliametil võimalik valida, milliste maksuseaduste täitmist nad kontrollivad ja milliste täitmine jääb vabatahtlikuks. "Oleme viimasel kolmel aastal mitmelt korral pidanud selgitama, miks varem pole nõutud maksudega seotud seaduste täitmist. Nii oli see üle piiri veetava salakütusega, spordistipendiumidega, kallihinnaliste kasutatud autodega, kütusega ja mitmete muude teemadega," nentis Helm. " Või laseme ka autode käibemaksuseadusel minna esialgu mõned aastad omasoodu? Ja siis kunagi keegi võtab selle teema ette ja avastab, kui keeruline on olukorda muuta. Parem räägime siis kohe, seaduse teisel rakenduskuul enne kui vaatlustega jätkame selle autode ja käibemaksu deklareerimise ning kontrolli teema lõpuni selgeks koos rahandusministeeriumi, ettevõtjate ja vajadusel ka õiguskantsleriga."

Helm lisas, et eks see oli prognoositav, et autode kontroll tekitab rahulolematust. "Rahulolematus oli ilmne juba autode käibemaksu muudatust sätestava seaduse loomisel. Seaduse loomise ajal andsime me valitsusele ja seadusloojale mõista, et kontroll saab olema hulga keerukam ja senisest erinev," lausus ta.

Helmi sõnul senisel kontrolliviisil see seadus ellu ei lähe ja seaduse täitmine jääb vabatahtlikuks. "Selleks, et teha vahet ettevõtluse ja eratarbe eesmärkidel auto kasutamise vahel, tuleb maksuametnikul minna oma laua tagant välja ja kontrollida auto tegelikku kasutamist," rõhutas maksuameti juht.

Helmi sõnul pole autode eratarbeks kasutamist ju mõtet kontrollida ehitusplatsil või tehase territooriumil, sest seal on kõik selge – autot kasutatakse ettevõtluseks. "Küll aga tekib kahtlus auto kasutamisel ainult ettevõtluse tarbeks, kui see seisab keset päeva spordiklubi ees või õhtul suusaraja kõrval, " märkis ta. "Avalikkus tajub sellist kontrolli ebaõigena. Samas - mitukümmend tuhat seadustjärgivat ettevõtjat andis deklareerimisega märku, et autod on kahese kasutusega. Neil võiks tekkida õigustatud küsimus  - kui mina käitun ausalt, siis miks maksuamet nendest, kes seda ei tee, mööda vaatab?"

Need, kes näitavad auto kasutust ainult ettevõtluse eesmärkidel, võiksid siiski olla koostöövalmis ka siis, kui auto näiteks seisab spordiklubi ees, märkis Helm, lisades, et ka spordiklubis käimine võib olla seotud ettevõtlusega, näiteks ärikohtumine sealses kohvikus vms. "Aga seda palusimegi ettevõtjal meile selgitada. Sealjuures mitte maksuotsuse või trahvi hirmus, vaid suunavalt – selleks, et järgmisel kuul deklareerimisel lähtuks ettevõtja autode tegelikust kasutuotstarbest," märkis Helm.  "Olgu veel rõhutatud, et autode 100%-line ettevõtluseks deklareerimine on täiesti normaalne ja ettevõtted, kes seda on teinud tegelikkusest lähtuvalt, on õigesti oma makse deklareerinud. Ja me usaldame neid. Kuid teatud ulatuses on kontroll vajalik."

 

 

Hetkel kuum