Marta Jaakson • 17. veebruar 2016 kell 6:00

Windoor jätkab miljoniprojekti kindlustusvaidlusega

Windooriga sõlmitud projekti kogumaht oli 25 miljonit eurot.  

Eile algas Kasahstanis miljoniprojektiga ebaõnnestunud Windoori ja tema kindlustaja KredExi novembris peatatud kohtuistung, vaidlus võtab aina kurioossemaid mõõtmeid.

Ebaõnnestunud projekt

Windoor sõlmis 2012. aastal lepingu, et valmistada Kasahstani välisministeeriumi tellimusel Astanasse hiiglasliku rahvusvahelise äri- ja konverentsihoone klaas- ja alumiiniumkonstruktsioonid. Lepingu maht oli 25 miljonit eurot. Kuna ettevõte ei suutnud kaheaastast maksetähtaega üksi pakkuda, võeti appi kaks panka.

Pankade finantseerimise eeldus oli omakorda krediidikindlustus, mis katab kahju, kui ostja jätab kas maksejõuetuse või poliitilise riski tõttu arved maksmata. Riskide maandamiseks sõlmiski Windoor krediidikindlustuslepingu KredExiga. KredEx aga tühistas lepingu, viidates et Windoor on lepingu sõlminud pettuse teel.

Novembris palus klaasfassaadide tootja Windoor menetluse kolmeks kuuks peatada. Toona selgitas Windoori omanik Mailis Lintlom, et firma ootab Stockholmi arbitraažikohtu otsust, mis võib nende sõnul muuta kogu kohtuvaidluse käiku. 

Windoor nõuab Eesti kohtus KredExilt kindlustuspoliisi täitmist ja hüvitise väljamaksmist. Stockholmist tuleva positiivse otsuse korral saanuks Windoor Kasahstanis tekkinud kahju hüvitatud. Siis kadunuks ka KredExil kohustus kindlustuspoliisi alusel midagi hüvitada, sest kompensatsiooni maksab kahju tekitaja.

Jaanuaris saigi Windoor Stockholmi arbitraažikohtus võidu Kasahstani riigifirma Diplomat Stroi Service üle, vahekohus mõistis Kasahstani ettevõttelt välja 22 708 553 eurot koos viivistega. Seejärel jäädi ootama Kasahstani kohtu tunnustamisotsust, mida aga ei ole siiani tulnud ning Windooril tuleb jätkata kohtuvaidlust KredEx Krediidikindlustus ASiga.  

Seitse köidet ja poolteist kohtupäeva

Kuigi menetlus on mahukas, tuleb kohtuniku sõnul võtta materjal läbi pooleteise päevaga. Sama materjali taasesitamist kohtunik ei tolereeri.

Baltiskii Dom on Kasahstani firma ning Windoor ASi lepingupartner.

KredEx sõlmis Windoor ASi, Swedbanki ja Nordea pangaga krediidikindlustuslepingu.

Diplomat Stroi Service on Kasahstani välisministeeriumi ettevõte, mis käendas Baltiskii Domi tellimust ning seadis oma varadele hüpoteegi KredExi kasuks.

Stockholmi arbitraažikohus mõistis kasahhidelt välja 22,7 miljonit eurot. Kasahstani kohus pole arbitraažikohtu otsust veel tunnistanud. 

Windoor esindajad on Reimo Hammerberg ja Veikko Puolakainen. Justkui telediktor võttis Hammerberg kogu loo kokku. Windoorile pakuti projekti Kasahstanis, mille raames tuli projekteerida, tarnida ja paigaldada. Projekti eripära oli aga kaheaastane maksetähtaeg, mis oli ettevõtte bilanssi arvestades pea võimatu ettevõtmine.

Projekti kogumaht oli ühtekokku 25 miljonit eurot. Esimene finantseerimisleping sõlmiti 2012. aastal, viis miljonit eurot krediiti andis Unicredit pank, kelle asemele tuli hiljem Swedbank. 2013. aasta märtsis andis Nordea pank veel 20 miljonit eurot. Pangad nõudsid krediidikindlustust, mille kohta tulid pakkumised Eesti KredEx Krediidikindlustuselt ja Zürich Krediidikindlustuselt.

Valik Eesti kasuks

Hammerberg rõhutas, et kuna KredEx on Eesti riiklik kindlustusandja, kes pakkus ka soodsamaid tingimusi ja oli selgelt Windoori kindlustamisest huvitatud, langeski liisk KredExile. Hammelberg luges kohtusaalis ette, et 2012. aastal moodustas Windoori makstud kindlustuspreemia KredExile 10%, 2013. aastal ligi 10% ja 2014. aastal 8% käibest. Ta rõhutas, et on selge, et Windoor oli KredExile oluline klient.    

2014. aasta sügisel esitas Windoor KredExile taotluse kindlustushüvitise saamiseks, kuna lepinguga kindlustatud kommertsrisk oli realiseerunud ja kokkulepitud kindlustusjuhtum saabunud. Hüvitise väljamaksmisest KredEx keeldus ja tühistas kindlustuslepingud. 2015. aasta jaanuaris esitas Windoor hagi KredExi vastu ja nõudis kindlustuslepingu täitmist. 

KredExi esindaja Paul Kerese sõnul on Windoor hakkama saanud kindlustuspettusega, mis seisneb selles, et Windoor sõlmis investeerimislepingu, mille maht on 53 miljonit eurot. Kerese hinnangul ei läinud Windoor Kasahstani mitte fassaade ehitama, vaid arendama. Windoori esindaja Hammerberg märkis, et 53miljoniline investeerimisleping on tõenäoliselt võltsing, mille on teinud Eesti endine aukonsul Kashstanis Bibigul Balbõk. 

Hetkel kuum