Pille Ivask • 5. juuni 2016 kell 12:45

Tšiili jagab päikeseenergiat tasuta

Päikesepaneelid  Foto: epa

Tšiili päikeseenergiatööstus on arenenud nõnda kiiresti, et riik jagab päikeseenergiat inimestele suisa tasuta.

Aprillis kujunes riigis välja olukord, kus elektri keskmine hind viimase 113 päeva jooksul jõudis nulli peesoni. Ehkki selline olukord võib rõõmustada tarbijaid, on kohalikud päikeseenergiatootjad mures, kuna nad ei teeni praegusest olukorrast mingit tulu. Lisaks paneb see muretsema arendajaid, kes ei leia oma projektidele piisavalt rahastust.

Tšiili kaevandussektori kasv ning üldised head majandusnäitajad on paljusid investoreid viimastel aastatel meelitanud päikeseenergiavaldkonda, kuna riigi koguenergiavajadus on märkimisväärselt tõusnud. Siiski, vasetootmise kasv on Tšiilis nüüdseks sisuliselt peatunud, kuna sarnaselt mitme teise toorainega on ka globaalsel vaseturul praegu ületootmine. Nõnda ollaksegi jõutud olukorda, kus elektrit toodetakse liiga palju ning selle müümine mujale on takistatud seoses elektriliinide vähesusega. Viimase puhul on põhiprobleem selles, et Tšiilis on kaks peamist elektrivõrku, keskjaam ning põhjas asuv jaam, millest ükski pole omavahel ühendatud. Ühtlasi on riigis piirkondi, kus on tõsiseid ülekandeprobleeme.

Tšiili katoliikliku ülikooli professor Carlos Barria lausus, et kehva süsteemi tõttu on riigis praegu olukord, kus ühes piirkonnas on liiga palju elektrienergiat ning teises piirkonnas jääb seda kõvasti vajaka. Üleküllus viib osades piirkondades hinnad alla, kuna üle jäävat elektrit pole lihtsalt võimalik muudesse piirkondadesse juhtida.

Tšiili taastuvenergiaassotsiatsiooni president Carlos Finat märkis, et praegune valitsus on võtnud energia küll enda prioriteediks, ent selle planeerimise puhul lähtutakse vaid lühiajalistest eesmärkidest. „Vaja oleks aga, et keskendutaks pikaajalistele eesmärkidele, et vältida selliseid probleeme nagu nüüd,“ lisas Finat.

Kehv taristu

Praeguseks on Tšiili valitsus võtnud eesmärgiks aastaks 2017 ehitada 3000 kilomeetri pikkune elektriliin, mis ühendaks kahte suurt elekrivõrku. Ühtlasi tahetakse ehitada ühenduslüli keskjaama ning põhjapiirkonnas asuva jaama vahele, et aidata vältida olukorda, kus ühes piirkonnas saab elektrit tasuta ning teises peavad tarbijad selle eest maksma.

Praegune olukord Tšiili elektriturul on seega ekspertide sõnul üsna negatiivse väljavaatega. Kuna praegu on riigis elektrit üleliia, keelduvad pangad suure tõenäosusega erinevaid uusi projekte rahastamast. See omakorda toob kaasa olukorra, kus areng ning seega üldine efektiivsus saavad pikas perspektiivis löögi.

„Elektri hind jätkab Tšiilis langust seni, kuni taristuprobleemidele leitakse lahendus. Selliseid probleeme suudeti tegelikult ette näha, ent regulatiivseid muudatusi ning seega lahendust probleemile ei järgnenud,“ selgitas taastuvenergiatesse investeeriva korporatsiooni Acciona Tšiili osakonna juht Jose Ignacio Escobar.

Hetkel kuum