Äripäev • 21. juuni 2017 kell 5:29

Rahulolematus palga üle süveneb

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder  Foto: Meeli Küttim

Vaatamata palkade kasvule ja toimetuleku paranemisele on töötajate rahulolematus oma töötasuga aastaga suurenenud, teatas Palgainfo Agentuur.

Palgainfo Agentuuri uurimus näitas, et rahulolematus on suur nii põhipalga, lisatasude teenimisvõimaluse kui ka soodustustega. Kui aasta tagasi ei olnud oma põhipalgaga rahul 35% uuringus osalejatest, siis sel kevadel oli neid 39%. Rahulolematus põhipalgaga on kasvanud kõigis töötasu gruppides.

Palgainfo Agentuur viis tööturu- ja palgauuringu läbi selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud.  „Põhipalgaga rahulolematuse taga võib olla puudulik kommunikatsioon ja tagasiside. Kui töötulemuste hindamisse ei kaasata töötajaid ja tasustamise põhimõtteid ei selgitata piisavalt, võib kaduda seos pingutuse ja tasu vahel ning see tekitab rahulolematust,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Uuringu tulemused näitavad, et pooled (54%) küsitlusele vastanud töötajatest ei näinud selget seost oma panuse ja tasu vahel, 46% ei pidanud oma töötasu motiveerivaks ning 39% leidis, et nende töötasu ei ole õiglane. „Sageli on palgaga rahulolematuse taga häirivad olukorrad ja rahulolematus teiste teguritega, nt töö huvitavuse, tööprotsesside korralduse või juhtimiskvaliteediga – töötajad soovivad ebamugavuste katteks suuremat kompensatsiooni,“ lisas Seeder.

Hetkel kuum