• Jaga lugu:

  Tartu Mill mõisteti õigeks, Dulub ja Saar süüdi

  Leonid Dulubi kui Tartu Milli endise ostujuhi mõistis Tartu maakohus süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises. Talle mõisteti nelja-aastane tingimisi vangistus.Foto: Andres Haabu

  Tartu maakohus mõistis maksupettuse kriminaalasjas Tartu Milli õigeks, Leonid Dulub ja Priit Saar mõisteti süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises.

  Leonid Dulubile mõistis kohus nelja-aastase tingimisi vangistuse koos nelja aasta pikkuse katseajaga. Priit Saarele mõistis kohus kolmeaastase tingimisi vangistuse koos kolme aasta pikkuse katseajaga. Karistusaja hulka arvatakse Dulubil juba eelvangistuses ära kantud kolm kuud ja 28 päeva ning Saarel kaks päeva. 
  Kohtunik Ingeri Tamm põhjendas meeste tingimisi karistusi sellega, et ehkki Leonid Dulubil oli maksupettuse skeemis oluline roll kanda, on ta seni olnud karistamata isik. "Pärast kahtlustuse saamist kuni käesoleva ajani ei ole Dulub mingeid kuritegusid toime pannud. Seetõttu pidas kohus võimalikuks Dulubi karistada tingimisi," ütles Tamm. Priit Saare roll oli antud süüdistuses kõige väiksem ja temale määras kohus madalaima karistusmäära, mida antud paragrahv võimaldab määrata.
  Menetluskuludena peavad Dulub ja Saar tasuma 1250 eurot. Süüdistatavate osalise õigeksmõistmise tõttu peab Eesti vabariik pärast otsuse jõustumist hüvitama valitud kaitsjatele makstud tasu katteks Tartu Millile 39 774, Dulubile 3640 ja Saarele 588 eurot.
  Kohus ei tuvastanud olemasolevaid tõendeid hinnates, et Dulub oleks Tartu Milli ostujuhi ja juhtivtöötajana tegutsenud maksukohustuse vähendamise eesmärgil ja Tartu Milli huvides.
  Kohus leidis, et Dulub ja Saar kuulusid mõlemad varem süüdi mõistetud isikute poolt 2012. aastal moodustatud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärk oli maksupettuste toimepanemine peamiselt Lõuna-Eestis. See oli püsiva liikmeskonnaga ja tegutses kuni liikmete kinnipidamiseni oktoobris 2013. Kõigil liikmetel oli kindel roll ja nad andsid sellest tuleneva panuse ühenduse eesmärkide realiseerimisel.
  Dulub jagas muuhulgas ühenduse liikmele infot teravilja ja rapsi hindade kohta, korraldas vilja nõuetekohase vastuvõtmise Tartu Millis ning esitatud arvete kiire tasumise. Ta sai kuritegelikult ühenduselt tasu alates 2012. aasta augustist vähemalt 2 eurot igalt viljatonnilt, mis õnnestus Tartu Millile selliselt müüa.
  Saar aitas leida võimalikke teraviljamüüjaid ning oli osade variäriühingute asutaja ja juhatuse liige. Samuti vahendas ta kuritegelikule ühendusele viljamüüjate esitatud arveid ja infot ning sai selle eest tasu.
  Lõuna ringkonnaprokuratuur teatas, et kavatseb otsuse edasi kaevata. 

  Prokuratuur süüdistas Tartu Milli käibedeklaratsioonides valeandmete esitamises, mille tulemusena jäi riigile laekumata käibemaksu üle 1,2 miljoni euro. Süüdistuse järgi esitas Tartu Mill käibedeklaratsioonides valeandmeid 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta septembrini. Ettevõtte selleaegset ostujuhti Dulubi süüdistati kaheksaliikmelise kuritegeliku ühenduse, sh Saare kaasabil valeandmete esitamise organiseerimises.

  Kohtueelse menetluse raames kogutud tõendid viitasid sellele, et ühenduse liikmed kasutasid üle 30 variäriühingu, mille kaudu näidati tegelikult mittetoimunud tehinguid. Nende näilike tehingute eest koostati Tartu Millile võltsarveid, mille alusel kandis süüdistatav kuritegeliku grupi kontrolli all olevatele variäriühingutele raha.

  Sel viisil varjati tehinguid Tartu Milli ja tegelike teraviljamüüjate vahel. Süüdistuse järgi jõudis võltsarvete alusel üle kantud raha sularahana tagasi ühenduse liikmeteni, sh ostujuhini. Sularaha kasutati tegelikele teraviljamüüjatele vilja ja rapsi eest tasumiseks ning kuritegeliku ühenduse tegutsemise rahastamiseks, sh nende liikmetele tasumiseks.

  Tartu Milli õigusnõustaja Ivo Raudjärv avaldas õigeksmõistva otsuse üle rahulolu. "Kui te oleksite olnud kogu selle kohtuprotsessi aja siin saalis, siis ei oleks see otsus teile üllatuslik," rääkis Raudjärv. "Tartu Mill on algusest peale ühtemoodi väljendanud ennast ja täpselt nii ka oli. Kuritegelik ühendus pani need teod toime."
  Raudjärv ütles, et tegevus, millega Tartu Milli endine ostujuht Leonid Dulub oli seotud, oli Tartu Millile kahjulik. „Ei olnud mingit loogilist põhjendust, miks Tartu Mill oleks pidanud neid tegusid toime panema," lausus ta. "See, et kuritegeliku ühenduse tegudega seoti Tartu Mill, on täiesti kunstlik. Meie hinnangul on see ühe prokuröri isiklik soolo. Ja kui prokurör ajab täiesti arusaamatut jonni, siis nii on, et tuleb kohtus ära käia."
  Tartu Milli juhatuse esimees Uuno Lausing ütles pressiteate vahendusel, et kohtu otsus oli õige, kuna ostujuht võttis juhatuse selja taga altkäemakse ning selle tõttu ei saa nuhelda tervet ettevõtet ja selle töötajaid. 
  Lausingu sõnul on Tartu Mill kannatanud kurjategijate ning prokuröri tegevuse tõttu nii rahalist kui ka moraalset kahju. Selle tõttu jäi ettevõttel ära suur välisinvesteering.
  Lausing uskus 2014. aastal siiralt, et pärast skeemi autorite ülestunnistusi prokuratuur mõistab, et Tartu Mill on selles asjas kannatanu, kelle tagant on töötaja varastanud ja kahtlustusest Tartu Milli suhtes loobutakse. "Üllataval kombel läks aga teisiti," teatas Lausing. 
  Lausingu sõnul ei olnud Tartu Milli juhtkond ega ükski teine töötaja teadlikud ostujuhi Leonid Dulubi koostööst kurjategijatega. "Tööandjana polnud meil mingit võimalust ostujuhi tegevust avastada," ütles ta. "Need olid tavapärased tehingud, tavapärastelt hankijatelt, keda, muide, oli korduvalt kontrollinud ka maksuamet. Ostetud kogus oli vaid mõni protsent meie ostumahust, tegu oli kolme hankijaga sadade vilja müüjate hulgast."
  Prokurör taotles 10 miljoni euro suurust karistust
  Jaanuari keskel toimunud kohtuvaidluses taotles Lõuna ringkonnaprokurör Marek Vahing Priit Saarele tingimisi nelja-aastast vangistust nelja-aastase katseajaga, Leonid Dulubile üheksa-aastast vangistust ning Tartu Millile juriidilise isikuna rahalist karistust 10 miljonit eurot, kirjutas ERR. Süüdistatavate kaitsjad palusid kohtul nende kaitsealused kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista.
  Esialgu samas kriminaalasjas Meelis Jürimäele esitatud süüdistus eraldati möödunud sügisel üldmenetlusest eraldi menetlemiseks kokkuleppemenetluses. Tartu maakohus tunnistas ta eelmise aasta novembris süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse ja kaasaaitamises maksuhaldurile Tartu Milli maksudeklaratsioonides valeandmete esitamisele. Talle mõistis kohus kolmeaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. 2014. aasta alguses mõistis Tartu maakohus kokkuleppemenetluses süüdi kuus ülejäänud kuritegeliku ühenduse liiget.
  Vahistamised 2013. aastal
  Äripäev on varem kirjutanud, et peale Tartu Milli esitas prokuratuur maksukohustuse varjamise süüdistuse firma endisele ostujuhile Leonid Dulubile, samuti Priit Saarele ja Meelis Jürimäele. 
  Mehed, kes Lõuna ringkonnaprokuratuuri andmetel Dulubiga petuskeemi punusid, tunnistasid ennast süüdi 2014. aastal. Mehed vahistati 2013. aasta oktoobris.
  Kui kokkuleppemenetlusega nõustunud Marko Moks, Margus Kolsar, Hendrik Elbe, Urmas Raudsepp, Raigo Lepp ja Mattis Jürimäe pääsesid tingimisi karistusega, siis Dulub ei tunnistanud ennast süüdi ja pidi Priit Saare, Meelis Jürimäe ning varasema leivaisa Tartu Milliga kohtu ette astuma. Uurimise all oli veel Heinar Felix Mit, kuid temale prokuratuur süüdistust ei esitanud. Meelis Jürimäe on varem süüdi mõistetud ja karistust kandnud Tartu kaubahalli vara riisumise ja rahapesu eest 2,5 miljoni krooni ulatuses. Temaga koos oli kohtu all ka Priit Saar.
  Prokuratuuri luubi alla sattunud ühendus kasutas rohkem kui 30 variettevõtet, mille abil said nad näidata tehinguid, mida tegelikult ei tehtud.
  Söödatehase eesotsas
  Tartu Milli varasema ostujuhi Leonid Dulubi leiab praegu ettevõtte Pro Grupp Investi kontaktide hulgast. Firma tegeleb näiteks loomasööda tootmisega. 
  Pro Grupp invest on varem Äripäevale silma jäänud, kui laia haardega põllumajandusärimeest Aren Põtra kahtlustati PRIA-lt toetuste väljapetmises. Põder on põllumasinate müüja Agrilandi üks omanikke.
  Muu hulgas varustas Agriland seadmetega Jõgevamaa söödatehast, mille avas Tanel Kurvitsale kuuluv Pro Grupp. Sellesama söödatehase juht Dulub ongi.
  Sellal, kui Dulub oli veel Tartu Milli palgal, oli mehel välja kujunenud kindel ringkond viljamüüjaid, kellelt soetatud kaubale vormistati võltsarveid, on selgunud varasemast kohtuotsusest. Maksupettus kestis süüdistuse järgi 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta septembrini. Dulubi süüdistas prokuratuur valeandmete esitamise organiseerimises. Priit Saart on prokuratuur kohtuotsuses nimetanud variäriühingute asutajaks ja nende kontrollijaks, Meelis Jürimäe kontrollis varifirmade tegevust.
  Käibemaksukohustust õnnestus ettevõtjatel ja Dulubil varjata, sest teravilja ja rapsi müünud põllumehed olid nõus müüma seda mustalt ning kuritegelik ühendus väljastas kauba kohta võltsarved. Viimaste väljastamiseks lõid mehed varifirmadest koosneva näilike tehingute ahela, mis peitis viljamüüjate ja Tartu Milli vahel olnud tehinguid.
  Võltsarvetega deklareeris Tartu Mill alusetult sisendkäibemaksu – nii kahanes ka maksukohustus. Prokuratuuri hinnangul sai riik seetõttu kahju 1,2 miljonit eurot. Maksuamet pidas 2013. aasta sügisel Tartu Milli arvelt kinni kogu mittelaekunud summa. Tartu Milli süüdimõistmise korral võinuks firmalt karistusena välja nõuda kuni 16 miljonit eurot. 
  Raha keerutamine
  Prokuratuur selgitas välja, et meeste kontrolli all olnud ettevõtete Bogarolo, Tootsi Peenar ja Macodes nimel koostatud võltsarvetega kandis Tartu Mill ettevõttest välja rahasummasid, mis jõudsid varifirmade kaudu sularahana tagasi petturiteni. Osa ringi teinud rahast jäi nendele ning ülejäänuga tasuti põllumeestele.
  Raigo Lepp maksis peamiselt varifirmade arvelduskontodelt teistele ettevõtetele. Margus Kolsar oli autojuht ja variettevõtete juhatuses, sama roll oli Hendrik Elbel.
  Leonid Dulub oli võtmeisik, kes jagas korraldusi. Ühenduse juhtfiguuriks hindas prokuratuur aga Bogarolo ja Tootsi Peenra juhti Urmas Raudseppa, kellele andis infot kauba kogustest ja hinnast Dulub.
  Dulub korraldas kauba vastuvõtmise ning kiire tasumise Tartu Millile esitatud võltsarvete eest. Samuti tegeles Dulub Tartu Millile saabunud teraviljale ja rapsile võltsarvete vormistamisega. Ta juhendas selleks Raudseppa.
  Raudsepp jagas korraldusi Mattis Jürimäele arvete ja raha liikumistest, samuti tegi ülekandeid variettevõtetele, seisis kohtuotsuses. Raudsepp otsis ise ka aktiivselt teravilja- ja rapsimüüjaid. Tehingu toimumisel ütles ta Jürimäele, kuhu sõita, kust kaup peale võtta ja kelle nimele see Tartu Milli kohale viia. Pärast raha laekumist Tartu Millist Bogarolole saatis Raudsepp selle variettevõtetele. Raudsepp pidas raha üle ka arvestust.
  Jürimäe asutas varifirmasid, värbas variisikuid ja vormistas selleks dokumente, korraldas käibedeklaratsioonide esitamist, sularaha väljavõtmist ning tagastamist. Samuti kontrollis Jürimäe kauba liikumist ning autojuhtide tööd. Peale selle oli tema roll grupi telefonide ja SIM-kaartide vahetamine ja meiliaadresside loomine. Süüdistatavad suhtlesid omavahel nii Eesti kui ka Läti telefoninumbritelt, mida kindla aja tagant vahetasid.
  Tartu Mill vaidles süüdistusele vastu
  Tartu Milli õigusnõustaja Ivo Raudjärv on öelnud, et prokuratuur süüdistas jahutootjat põhjuseta – peamine süüdlane oli endine ostujuht Leonid Dulub.
  Mitu aastat tagasi avastatud Tartu Milli maksupettuse kriminaalmenetlus ei tuvastanud Raudjärve hinnangul, et Tartu Mill või selle juhtkond oleks kuulunud kuritegelikku ühendusse, ega ka seda, et ettevõte võinuks sellest kasu saada.
  Raudjärv on öelnud, et ettevõte andis uurimise ajal abi, kuid mõned Tartu Milli tähelepanujuhtimised jäid välja. Tema sõnul lähtus süüdistus hüpoteesist, et ühenduse kontrolli all olevate variäriühingute kaudu jõudis sularaha tagasi ühenduse liikmeteni, millest osaga tasuti põllumeestele kauba eest (seda ilma käibemaksuta) ning ülejäänud osa jäi kuritegeliku ühenduse kasutusse.
  Kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Marek Vahingu sõnul oli kriminaalasi märgilise tähtsusega. Just laiema mõju tõttu.
  Vahingu sõnul heitis Tartu Millil kui ühel teraviljasektori juhtivettevõttel lasuv süüdistus varju kogu teraviljatööstusele.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum
Seotud lood

Konstantin Eggert: Ukraina-Venemaa sõjalise kokkupõrke võimalus pole ammu nii lähedal olnud
Kremlist lähtuv Ukraina vastu suunatud varjatud hoiatuste ja otseste ähvarduste hulk on tänavu ületanud viimase seitsme aasta jooksul tavapäraseks saanud piirid, kirjutab ajakirjanik ja Venemaa vaatleja Konstantin Eggert.
Kremlist lähtuv Ukraina vastu suunatud varjatud hoiatuste ja otseste ähvarduste hulk on tänavu ületanud viimase seitsme aasta jooksul tavapäraseks saanud piirid, kirjutab ajakirjanik ja Venemaa vaatleja Konstantin Eggert.
USA aktsiaturgudel taas hoogne müügipäev
USA börside peamised aktsiaindeksid sulgusid täna eilsest märkimisväärselt madalamal nii uue koroonatüve hirmu kui ka Föderaalreservi juhi kommentaaride tõttu.
USA börside peamised aktsiaindeksid sulgusid täna eilsest märkimisväärselt madalamal nii uue koroonatüve hirmu kui ka Föderaalreservi juhi kommentaaride tõttu.
Elektrilevi tõstab hindu
Riiklik jaotusvõrguettevõte Elektrilevi tõstab alates 1. märtsist 3 protsenti võrgutasu, see tõuseb 3 sendilt kilovatt tunni eest 3,1 sendile (31,4 eurole megavatt-tunni eest).
Riiklik jaotusvõrguettevõte Elektrilevi tõstab alates 1. märtsist 3 protsenti võrgutasu, see tõuseb 3 sendilt kilovatt tunni eest 3,1 sendile (31,4 eurole megavatt-tunni eest).
Kingi oma kolleegidele emotsiooni!
Kuidas hoida meeskonnavaim kõrgel? Üheks suurepäraseks vahendiks on ühised koosviibimised, mis avaldavad positiivset mõju kogu töökeskkonnale. Kalev Spa pakub äriklientidele erinevaid sportlikke ning lõõgastavaid meeskonnaürituste korraldamise võimalusi.
Kuidas hoida meeskonnavaim kõrgel? Üheks suurepäraseks vahendiks on ühised koosviibimised, mis avaldavad positiivset mõju kogu töökeskkonnale. Kalev Spa pakub äriklientidele erinevaid sportlikke ning lõõgastavaid meeskonnaürituste korraldamise võimalusi.