Äripäev • 13. november 2018 kell 6:25

Uuring: IT-d soovivad õppima minna vaid 7 protsenti õpilastest

Tehnoloogia õppekavad on noorte seas suhteliselt ebapopulaarsed. Hoolimata sellest, et enamus noori näevad enda eeskujudena USA Ränioru innovaatoreid.   Foto: Raul Mee, Andres Haabu

Kantar Emor viis TransferWise’i tellimusel Eesti koolinoorte seas läbi uuringu, mille kohaselt on nende tehnoloogiavaldkonna karjäärialane eeskuju rahvusvaheline ärimagnaat, insener, leiutaja ja investor Elon Musk, kuid 7% vastanutest plaanib edasiõppimiseks kindlasti valida mõne infotehnoloogiaga seotud eriala.

Uuringu tulemuste kohaselt plaanib mõne (info)tehnoloogiaga seotud eriala edasi õppimiseks kindlasti valida 7% vastanutest, 16% teeb seda enda sõnutsi üsna tõenäoliselt. Samas enam kui pooled noortest pigem selle-suunalisele karjäärile ei mõtle ja veerandil ei ole veel kindlat seisukohta.

Tehnoloogia-alase karjääri valivad poisid tõenäolisemalt kui tüdrukud ‒ tehnoloogia-eriala valikus on kindel või kaalub seda umbes kolmandik (34%) noormeestest ning vaid 15% neidudest. Peamiseks takistuseks tehnoloogiaga seotud eriala valikul on huvi puudus valdkonna vastu, mida märgib veidi enam kui pool koolinoortest.

Ligikaudu kolmandik koolinoortest näeb takistusena ka loodus- ja reaalainete keerukust ning raskust nendega toimetulemisel. Nii huvipuudus kui ka reaalainete keerukus on tütarlastele selgelt suuremaks takistuseks kui noormeestele. Samas usk infotehnoloogiaalasesse edukasse karjääri on väga kõrge ja väheseid karjäärivõimalusi nähakse takistusena harva.

Uuringu käigus küsiti noorte käest ka, kes on nende karjäärialased eeskujud. Kõige enam nimetati karjääri eeskujuna Elon Muski, seda valdavalt noormeeste seas. Lisaks nimetati Microsofti asutajat Bill Gatesi ja ka Eesti presidenti Kersti Kaljulaidi. Samas väga paljud noored nimetasid oma karjääri eeskujuna oma vanemaid ja teisi pereliikmeid.

TransferWise’i arendusjuhi Alvar Lumbergi sõnul ei ole karjäärivaliku osas uuringu tulemus üllatav, kuid paneb noortele südamele, et tehnoloogia alased teadmised muutuvad üha olulisemaks. "Olgu see start-up, meditsiin või isegi põllumajandus, innovatsiooni on igas valdkonnas vaja,” lisas Lumberg.

Kantar Emor viis TransferWise’i tellimusel läbi uuringu Eesti gümnaasiumiastme noorte seas. Uuringu eesmärk oli mõõta koolinoorte huvitatust tehnoloogiaharidusest ja kaardistada huvi infotehnoloogia-alase karjääri vastu. Samuti sooviti mõista, mis on kõige suuremad takistused tehnoloogiaga seotud erialade valikul.

Küsitluses osalesid Eesti põhikoolide 9. klassi ja üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes või muus keskharidust andvas õppeasutuses õppivad noored. Valimi moodustamisel arvestati sihtrühma jaotumisega piirkonna ja elukoha tüübi (linn/maa), soo ning rahvuse lõikes.

Kantar Emori küsitlus oli eeltöö põhjalikumaks uuringuks, mille viib 2019. aasta kevadeks TransferWise’i tellimusel läbi Tartu Ülikooli.

Hetkel kuum