Äripäev • 10. detsember 2018 kell 8:57

Kohus ei peatanud Nelja Energia ühinemist

Oleg Ossinovski jäi konkurentsiameti otsuse takistamisega kohtu hinnangul hiljaks ja esialgset õiguskaitset kasutada enam võimalik ei ole.  Foto: Andras Kralla

Kohus jättis rahuldamata Oleg Ossinovski ASi Skinest Energia taotluse keelata Eesti Energiale kuuluva Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine, samuti tühistas kohus esialgse õiguskaitse.

Kohtu hinnangul oli Skinest Energia soovitud esialgse õiguskaitsega taotletav olukord juba käes, sest Enefit Green viis koondumise lõpuni juba 6. novembril ehk enne ASi Skinest Energia kaebuse esitamist, teatas kohus.

AS Skinest Energia esitas halduskohtule kaebuse, milles palus tühistada konkurentsiameti otsuse, millega anti luba Enefit Green ASi ja Nelja Energia ASi koondumisele, ning tuvastada, et nende koondumine on keelatud. Skinest Energia esitas ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus peatada tagasiulatuvalt otsuse kehtivus ning keelata koondumise jõustamine kuni kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Konkurentsiamet oma otsuses leidis, et koondumisega ei kaasne konkurentsiseaduses nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. Seega puudub koondumisel negatiivne mõju ka avalikele huvidele. Sama leidis esialgse õiguskaitse kohta ka kohus. Lisaks ei ole võimalik praeguse seisuga, kus koondumine on juba lõpule viidud, ka enam üks ühele taastada koondumiseelset olukorda.

„Arvestades, et koondumist tuleb selle läbiviimise seisuga lugeda õiguspäraseks ning kaebaja ei ole toonud välja argumente selle kohta, et koondumine omaks kohest pöördumatut mõju tema õigustele, ei kaalu kaebaja huvid kohtu hinnangul praegusel juhul üles kolmandate isikute huve," teatas kohus.

Tänane määrus puudutas vaid esialgse õiguskaitse kohaldamist ja on vaidlustatav 15 päeva jooksul. Kohus andis ühtlasi menetlusosalistele võimaluse esitada hiljemalt 7. jaanuariks 2019 seisukoht kaebuse enda menetlusse võtmise küsimuse lahendamiseks.

Hetkel kuum