Kristel Härma • 22. mai 2019 kell 9:25

Riigikohus vabastas Via3L Speditionist kaasa jooksnud töötajate vara

Riigikohus tühitas logistikafirma Via3L Speditioni endiste töötajate vara arestimise, kuid jättis uue firma Nordic Speditioni juhatuse liikme vara endiselt aresti alla. Endiselt on arestitud ka ülemineku väidetavate korraldajate ning nende uue ettevõtte Nordic Speditioni vara.

Via3L Spedition jäi üleöö ilma klientidest ja töötajatest.  Foto: Toomas Huik/Postimees

"Rõhutan, et tegemist on vaid osa Via3L Spedition OÜ endiste töötjate määruskaebusega hagi tagamise määruse suhtes, mitte n-ö põhivaidluse lahendamisega,“ märkis vastaspoole ehk Via3L Speditoni vandeadvokaat Lembit Tedder.

Tüli tipnes eelmisel suvel, kui juulikuus pidid tuntud ekspedeerimisfirma Via3L Spedition omanikud juhtimise üle võtma, sest senised juhid viisid ettevõtte töötajatest ja väidetavalt ka varast tühjaks. Lahkunud juhtidel oli asjast erinev arusaam, mõlemad pooled selgitasid oma nägemust Äripäevale aprillis. Via3L Speditioni hinnangul varastas nüüdseks endine juhatus neilt ettevõtte sisuliselt ära.

Riigikohus jättis jõusse hagi tagamise Via3L Speditioni endise müügijuhi ja praeguse Nordic Spedition OÜ juhatuse liikme Rael Tavaste suhtes. Tema kinnisvarale on seatud kohtulik hüpoteek ning arestitud on ka tema osalused erinevates ettevõtetes. See vara jääb aresti alla. Endiselt on arestitud ka ülemineku väidetavate korraldajate Lauri Lati, Elmer Maasi, Joel Rothbergi ning nende uue ettevõtte Nordic Speditioni vara.

Ettevõttest Via3L Spedition töötajate ja klientidega lahkunud kaks väikeomanikku Elmer Maas ja Lauri Latt hakkasid enne lahkumist oma kinnisvara ja ettevõtete osalusi lähikondsete nimele liigutama.  Foto: Andras Kralla

Tedder selgitas, et teiste endiste töötajate osas hagi tagamine tühistati, kuna sisuliselt ei olnud kohtu arvates rikkumised ja nõuded piisavalt põhjendatud. "Küll ei avaldanud kohus seda, et nõuded endiste töötajate vastu või nende vastutus tervikuna oleks välistatud. Rael Tavaste osas antud seisukoht kinnitab hoopis vastupidist, st vastutus on reaalne. Tegemist on märkimisväärse lahendiga selles osas,“ ütles Tedder.

Logistikafirma endisi töötajaid esindav vandeadvokaat Paavo Koch sõnas, et riigikohtu määrus on oluline vahevõit, et lõpetada kõiki võimalusi kasutav juriidiline terror, mida suuromanikud eesotsas Meelis Saaresalu ja Alar Närskaga rakendavad lahkunud töötajate karistamiseks. "Riigikohus vaatas iga juhtumit eraldi ja tõi välja, miks töötajate vara arestimine pole põhjendatud. Suures plaanis toob riigikohus välja, et Via3L Speditioni suuromanikud pole suutnud piisavalt põhjendada, miks on üldse tarvis omanikevahelises tsiviilvaidluses minna töötajate vara arestima,” lausus Koch.

Tedderi sõnul oli Via3L Speditionil raske eelmise suve lõpus esitatud hagis ammendavat põhjuste ja tõendite paketti kohtule esitada, kuna firmast lahkujad tegid arvutid andmetest pöördumatult tühjaks. “Taotlesime juba eelmisel aastal kohtu kaudu tõendite kogumist. See oli siiani ootel. Nüüd saame sellega edasi minna ning tõendite kogumise järel taotleda ka uuesti hagi tagamist endiste töötajate suhtes,“ ütles Tedder.

Kriminaalmenetlus võiks tuua tõendeid

Samuti on käimas kriminaalmenetlus, mille käigus kogutud tõendeid saab Tedderi sõnul tsiviilkohtus kasutada. "Majanduskuritegude menetlemisel on prokuratuuril suur roll ning loodetavasti nad saavad oma rolli täitmisega hakkama. Loodame siiralt, et kriminaalmenetlust toimetatakse riigi poolt efektiivselt ning süstemaatiliselt. Paljud majanduskuriteod jäävad prokuratuuri lauale liialt kauaks seisma. Suuresti on see tingitud vähesest ressurssist ja asjade keerukusest,“ märkis ta. "Samas, mida aeg edasi, seda keerulisem on tõendeid koguda ning asja efektiivselt ja süstemaatiliselt menetleda. Kutsume prokuratuuri üles avatud koostööle, et seni tehtud töö ei oleks asjata.“

Tedder lisas, et tema kliendi selge otsus on käia seda teekonda edasi seni, kuni kogu tekitatud kahju on ettevõttele heastatud.

Mis juhtus?

Juuli alguses saatsid Via3L Speditioni esindajad Alger Närska, Meelis Saaresalu ja Jaana Jakovlev koostööpartneritele kirja, milles väitsid, et ettevõtte endised juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt on nende hinnangul pannud toime ettevõtte varguse.

“Minema on viidud praktiliselt kõik vajalik teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole meil võimalik teid hetkel kvaliteetselt teenindada,” seisis kirjas.

Meedia vahendusel teatasid ettevõtte uued juhatuse liikmed, et koos Maasi ja Latiga lahkus ettevõttest päevapealt mitukümmend töötajat. Meediaväljaannetele lekitati ka info, et suur osa Via3Li töötajaid töötab nüüdseks Nordic Spedition OÜs.

Via3L Spedition nõuab 25 endiselt töötajalt ja Nordic Speditionilt kokku üle 7 miljoni euro kahju hüvitamiseks ja viivisteks, millest rahalise nõude kogusumma on 6,5 miljonit eurot. See summa oli audiitorfirma hinnangul ettevõtte väärtus sel hetkel, kui vargus toime pandi.

Prokuratuur on alustanud Via3L Speditioni juhtumiga seoses ka kriminaalmenetluse.

Töötajad aitasid väidetavalt üleminekut kavandada

Aprillis ütles Äripäevale Via3L Speditioni ja Via3Li osanik Kait Liinev, et töötajad tuleb panna oma varaga vastutama, kuna nad mängisid juhtunus suurt rolli.

Näiteks olevat töötajad päevapealt lahkunud, nii et sahtlisse jäi vedelema varasema kuupäevaga lahkumisavaldus. Kaasa võeti arvutid, telefonid, tarnedokumendid ja pooleli olevate tööde info ning kliendibaas.

Liinevi kinnitusel läksid esialgu kaasa kõik kliendid. Autosid ja arvuteid sai firma hiljem tagasi, kuid arvutid olid täiesti tühjaks tehtud ja sealt enam infot ja tööks vajalikku tarkvara kätte ei saanud. Liinev tõdes, et kui töötaja peab vastutama selle teo eest näiteks oma isikliku koduga, on see karm, kuid karm on praegune olukord ka temale ja ülejäänud firmale, mis tuli nullist uuesti üles ehitada.

Via3L Speditioni advokaat Lembit Tedder ütles siis, et nad loodavad ettevõte endiste töötajate ja osanike vara võõrandamise kaudu saada ligikaudu 2 miljonit eurot. Tema sõnul on firma juhtumi kahjuks hinnanud üle 6 miljoni euro. Latt ja Maas jõudsid enne lahkumist aga enamiku oma varast enda nimelt ära kirjutada, mistõttu võib juhtuda, et oma varaga tuleb kõige enam vastutada just töötajatel.

Ülejooksikute uut firmat Nordic Spedition esindav Paavo Koch ütles siis, et ei näe süüdistusel töötajate vastu piisavat alust.

Hetkel kuum