Jaak Aaviksoo • 4. detsember 2016 kell 6:00

Majanduse edendamine on sinu asi

Jaak Aaviksoo  Foto: Raul Mee

Erkki Raasukese raport on eelkõige inimeste, mitte valitsuse asi, leiab TTÜ rektor Jaak Aaviksoo.

Eesti ­edenemisele ja eelkõige majanduskasvule orienteeritud Raasukese raportit iseloomustab midagi, mida ma varasematest analoogsetest paberitest ei ole leidnud – see on rõhuasetus inimestele, töötajatele ning nende oskustele ja võimetele. Lihtsalt öeldes – majanduskasvu tagamiseks on vaja inimeste ja nende võimete korrutise maksimeerimisele suunatud tegevuskava.

Niisugusena seisab ta oluliselt kõrgemal kui valitsused, parteid ja erinevad esindusorganisatsioonid. See on kirjutatud eelkõige Eesti inimestele, mitte üksnes valitsusele. 

Eesti majanduse arengut on erapooletult, ratsionaalselt ja usaldusväärselt püüdnud prognoosida eri asutused ja partnerid. Meie mõistlikuks majanduskasvuks ette nähtavas tulevikus on prognoositud 2–3 protsenti. Kui me neid hinnanguid võtame paratamatusena, siis nii jääbki. Aga midagi on ka meie teha ja otsustada. Minule on selle dokumendi üks võtmesõnum, et kui muutume majandusarengu objektidest subjektideks, paneme sisse oma tahet ja energiat, siis suudame seda arengut kiirendada. Kui palju, on omaette küsimus – aga see 1–2 protsenti, mis raportis on välja toodud, ei ole kindlasti võimatu ega ülearu optimistlik soov.

Paljusid asju, millele raportis on osundatud, saame ise teha. Eesti areng ja edenemine pole üksnes valitsuse asi, vaid Eesti inimeste asi.

Hetkel kuum