23 jaanuar 2013

Liive ja Ansip mängivad kokku

Eesti Energia välisprojektide sattumine kriitika alla sundis riigiettevõtte USA-investeeringute asjus sõna võtma ka peaminister Andrus Ansipit, kes nagu EE juhatuse esimehe Sandor Liivega kokkuräägitult tõi võrdluse IT-vallast. Vaat kui oleks keegi Skype’i poistele omal ajal öelnud, et ärge mässake sellise asjaga, matate sinna hirmus palju raha ja pärast kannate kahjumit!

Täpselt samamoodi argumenteerib homses Äripäevas ilmuvas arvamusloos ka Liive: „Hoolimata sellest, et aeg-ajalt räägitakse Eesti e-arengu peatumisest, on Eesti IT-spetsialistid rahvusvahelised tegijad. /---/ Eesmärgini jõuavad ainult kannatlikud. Tuli ilmutada veidi kannatlikkust ja tööle on hakanud kõik Eestile tuntust toonud IT-süsteemid.  /---/ Samamoodi käib Eesti Energias põlevkivist vedelkütuste tootmise tehnoloogia arendamine. On ette teada, et iga Enefiti arendus võtab aega, et töö käigus eksitakse, aga lõpuks tehakse ära ja leitakse töötav lahendus.“

Ainult et sellest, mille kohta Äripäev lugu palus, ei ole loos juttu kõige vähematki. Lugu pidi esialgse kokkuleppe kohaselt puudutama nimelt neidsamu kulukaid välisprojekte, kuid neist laekunud kommentaar vaikib. Toimetaja sellekohase küsimuse ja palve peale kommentaari täiendada teatas pressiesindaja, et Liive viib diskussiooni "uuele tasandile" - rahvusvahelistele projektidele on vaja luua kontekst, miks midagi sellist üldse tehakse.

Eesti Energia välisinvesteeringute võrdlemine IT-investeeringutega on retoorilise võttena kahtlemata mõjuv, kas aga just „uus tase“, ei tea. Pigem on see ikka demagoogia, aia asemel aiaagust rääkimine.

Autor: Vilja Kiisler, Vilja Kiisler

Hetkel kuum