investor Toomas • 22. juuni 2015 kell 6:45

Investor Toomas: jäin küsimustelaviini alla

Investor Toomas  Foto: Anti Veermaa

Tegin nädala eest omale Facebookis lehekülje, et fännid ja investeerimishuvilised saaksid paremini infot minu tegemiste ja mõtiskluste kohta. Lisaks tahan anda inimestele võimaluse oma mõtteid avaldada ja diskussiooni tekitada.

Esimese nädalaga kogusin omale üle 825 jälgija, mille üle tunnen suurt rõõmu. Luban, et hakkan aegamisi Facebookis rohkem tegutsema ning investeerimisteemalistes aruteludes ka oma mõtteid jagama.

Juba esimestel päevadel potsatas mu Facebooki postkasti mitu kirja, kus sõbrad tunnustasid mind digitaalajastusse astumise eest ja jagasid ka mõnigaid soovitusi. Sellele lisaks jõuti mulle esitada ka hulk asjalikke küsimusi. Kuna teemad, millel lugejatega kirjavahetust pean, pole kaugeltki mitte mõeldud saladuskatte alla vajuma, siis jagan vastuseid ka laiema lugejaskonnaga.

Minu otsustamisprotsessist

Kõige esimese kirja saatis mulle Meelis, kes esitas kohe kaks küsimust. Esiteks, kuidas hindan/võrdlen aktsia hinda ja väärtust. Tuletasin talle meelde, et olen pikaajalise strateegiaga investor, kes investeerib 30 aastat ja tootluse eesmärgiks on seatud 12% aastas. Seega investeerin ettevõtetesse, millel on pikaajaline kasvupotentsiaal ning mis on end minevikus heast küljest näidanud.

Ma ei püüa turult kiiret kasvu ega võta liigseid riske. Uurin põhjalikult oma jälgimisnimekirjas olevate ettevõtete käekäiku ja analüüsin majandustulemusi. Kogun firma tulevaste käikude kohta nii palju infot kui võimalik. Aktsia hindamisel on minu jaoks kõige olulisem märksõna pikaajaline kasvupotentsiaal ja lisaks ka peamised suhtarvud ning dividendid. Õiglast hinnasihti ma omal käel välja ei arvuta, vaid toetun erinevate analüütikute sihtidele, kes on oma mudelites selle juba ära teinud.

PRFoodsi puhul optimistlik pole

Teiseks soovis Meelis teada, milliseks pean Premia Foodsi väljavaateid pärast firma omakapitali vähendamist. Vastasin talle, et PRFoodsi puhul olen sarnaselt LHV analüütikutele üsna kriitiline. Nemad leiavad, et aktsial on veel tublisti maad kukkuda.

Hiljuti ilmus Äripäevas ka lugu, kus aktsiat analüüsinud LHV analüütik Joonas Joost ütles, et kuigi pärast jäätise ja külmkauba äride müümist vähenesid ettevõtte üldhalduskulud oluliselt, on kasumlikkus jätkuvalt väga madal ning kalavarude väärtuse muutuse mõju kasumlikkusele suurendab kvartaalsete tulemuste volatiilsust ning aktsia riski.

Pärast detsembris tehtavat väljamakset aktsiakapitalist on tema hinnangul ettevõtte võimalused järgnevatel aastatel omanikele dividende maksta väga piiratud. Siinkohal nõustun analüütikuga.

Tuletan kõigile meelde, et ootan teid investeerimisteemadel sõna võtma ning erinevaid teemasid tõstatama. Facebooki leht on selleks esialgu kõige sobivam viis. Katsun seal aegamööda vastata ning hiljem küsimusi-vastuseid ka lugejatega jagada.

Hetkel kuum