Annika Kald • Jane Suu • 16. detsember 2018 kell 18:17

TOP: Läänemaa edukaim on põllumees, kellelt vihm tänavu 150 000 kg uba ära võttis

Äripäeva koostatud Läänemaa parimate ettevõtete edetabeli võitis Kullametsa külas asuv põllu- ja metsamajandusfirma Kärneri-Jõe OÜ, mille juht ja omanik on Ago Kirsipuu.

Kirsipuu kirjutab Kärneri-Jõe OÜ 2017. aasta majandusaasta aruandes, et tema firma tegeleb põllumajandussaaduste tootmise ja müügiga. Ettevõtte 2017. aasta kogukäive oli veidi enam kui 1,8 miljonit eurot, mis võrreldes 2016. aastaga on 72% rohkem ehk kasv oli 760 000 eurot. Kõige suurema osa käibest, 67%, moodustas piima müük.

Äripäeva TOP 100 auhinnagaala. Kärneri-Jõe OÜ juht ja omanik Ago Kirsipuu saab auhinna Äripäeva peatoimetajalt Meelis Mandelilt. Taustal Delovõje Vedomosti peatoimetaja Alyona Stadnik.  Foto: Liis Treimann

"Käibe kasvu üks tegureid oli piima hinna tõus, mis algas juba 2016. a. lõpus. Kasvas ka teravilja ja rapsi müük. Põllumajandustoodangu müük moodustas käibest 94%, teenuste müük 2% ja muud tulud 5%. Kogu toodang realiseeriti Eesti Vabariigis. Põllumajandustoetusi saadi 2017. aastal 221 000 eurot, millest suuremad olid keskkonnasõbraliku majandamise toetus ja ühtne pindalatoetus. Kärneri-Jõe OÜ 2017.a. brutokasumiks kujunes 570 000 eurot,“ seisab aruandes.

Piimatoodang lehma kohta oli 2017. aastal 10 867 kilogrammi. Loomade arv oli 2017.a. lõpu seisuga 654 veist ja lüpsilehmi 380. 2017. aastal toodeti piima 4047 tonni. 2016. aasta vastav näitaja oli 662 veist. 2016. aastal toodeti piima 3405 tonni.

Piima ühe liitri keskmine hind oli 2016. aastal 0,232 eurot ja 2017. aastal 0,32 eurot liiter.

Ago Kirsipuu, Kärneri-Jõe OÜ omanik ja juht

Piima ühe liitri keskmine hind oli 2016. aastal 0,232 eurot ja 2017. aastal 0,32 eurot liiter.

"Taimekasvatuse osas müüdi teravilja 1673 tonni, uba 180 tonni ja rapsi 241 tonni. Seoses väga suure sademete hulgaga sügisel, jäi osa saagist koristamata. Põllule jäi ca 150 tonni uba,“ kirjutab Kirsipuu aruandes. Teravilja osakaal oli 2017. aastal 20%, ja seda on plaanis 2018. aastal säilitada.

Ettevõte on pidevalt uuendanud masinaparki ja vastavalt nõuetele kaasajastanud ka teisi tootmishooneid. 2017. aastal oli suuremaks investeeringuks masinate ja seadmete soetamine 225 000 euro väärtuses. Maad soetati 172 000 euro väärtuses ja osteti 2 ehitist, mida saab kasutada vilja ja masinate panipaigana.

Kärneri-Jõe osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest, kes on Ago Kirsipuu. Töötajate keskmine arv 2017. aastal oli koos juhatuse liikmega 18, mis aasta tööühikutele ümberarvestatuna moodustas 17 täiskohta. Palgakulu kokku moodustas koos sotsiaalmaksuga 218 000 eurot. Kärneri-Jõe OÜ juhatuse liikmele 2017. aastal töötasu ei makstud, samuti ei ole juhatuse liikmele tagasikutsumise korral täiendavat kompensatsiooni ette nähtud.

Ago Kirsipuu kohta näitab Google veel, et 2017. aasta suvel kirjutas temast maakonnaleht Lääne-Elu, et Ago Kirsipuu ostab sildu kokku.

Maaleht tegi 7 aastat tagasi fotoreportaaži sellest, et Märjamaa valla üks suuremaid piimatootjaid sai uue lüpsilauda.

Äripäeva maakondlike edetabelite metoodika

2018. aasta sügisel ilmuvad Äripäeva TOPid on koostatud 2017. aasta majandusnäitajate põhjal. Koondedetabeli aluseks on kuus majandusnäitajat: käive 2017, ärikasum 2017, käibe ja kasumi kasv 2017. aastal, rentaablus ning varade tootlikkus.

Edetabelite andmed kogub ja töötleb Äripäeva Infopank.ee

Hetkel kuum