31. jaanuar 1996 kell 22:00

Ärge raisake aega ja raha!

Pooleaastase töö tulemusel on jõutud selgitada vaid Tallinna linna SWOT analüüs, mis tähendab arvamusi linna tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude kohta.

Korduvalt on koos käinud kuus komisjoni, paarkümmend osalejat igaühes. Kõigi töökomisjonide ühe korra kooskäinute töötunde tuleb kokku vähemalt 240.

Sellise töömahuga peaks jõudma kaugemale, kui tõdemuseni, et Tallinn on soodsa geograafilise asendiga ja tal on väärtuslik vanalinn. Pole ühelegi mõtlevale linnaelanikule üllatuseks ka see, et Tallinna nõrkuseks on kuritegevus ja tehnilise infrastruktuuri halb seisund. Peale selle jõuti veel mõne kõigile teadaoleva faktini, nt et linna võimalusteks on transiidi ja turismi areng jne.

Lõpule hakkab jõudma ka Tallinna linna visiooni koostamine 2010. aastaks. Töö tulemused on väga sarnased samateemalise koolikirjandi põhipunktidele, st kui ilus, hea ja arenemisvõimeline on meie pealinn.

Linnavalitsuse arvamusel peaks 1997. a alguses valmima linna strateegiline arenguplaan.

Peale mitmekümne inimese töökomisjonides on projektiga seotud linnavalitsuse ametid, tehtud on umbes 15 uuringut, hulgaliselt kaastöid ja otsitud erinevaid arvamusi.

Paraku jääb kogu sellest tegevusest arusaam, et projekti finantseerijatel pole raha kuhugi panna ja inimesi ei suudeta või ei osata kasulikumalt rakendada.

Igal läbimõeldud tegevusel peaks olema mingi tagajärg, mida nimetatud projekti juurest on esialgu üsna keeruline leida.

Hetkel kuum