23. mai 1996 kell 22:00

Erastamisvaidlus Lembitu üle jätkub juuni alguses

Klauseli esindaja vandeadvokaat Arri Tooming jõudis eile esitada kohtule siiski kaks taotlust.

Esiteks palus ta erastamisagentuurilt välja nõuda Lembitu erastamiseks tehtud Rajaleidja pakkumus, mis parimaks tunnistati. Kohus lükkas selle taotluse tagasi põhjusel, et erastamisseaduses on sätestatud erastamisagentuuri nõukogu ainupädevus parima pakkumuse selgitamisel. Kohus saab vaid öelda, kas otsuse tegemisel lähtuti protseduuriliselt seaduslikkusest või mitte, seisab kohtu järelduses.

Halduskohus lükkas sama põhjendusega tagasi ka Klauseli esindaja teise taotluse nõuda erastamisagentuurilt välja agentuuri nõukogu koosoleku protokoll, mis kajastab Lembitu aktsiate erastamise otsusele eelnenud arutelu.

Taotluste esitamisel viitas Arri Tooming ühele ajaleheartiklile, kus kirjas, et erastamisagentuuriga sõlmitud lepingu kohaselt peab Rajaleidja maksma 51% Lembitu aktsiate eest 8 miljonit krooni ja seda ainult rahas. Lisaks võttis Rajaleidja üle 9 mln krooni Lembitu võlgu ning lubas 3 aasta jooksul investeerida 7 miljonit krooni.

Rajaleidja konkurent AS Klausel lubas aga Toomingu sõnul Lembitu tervikvara eest tasuda 24 mln krooni, sealhulgas 50% EVPdes. Investeeringuid plaanis Klausel teha 16 miljonit krooni.

Lembitu 51% aktsiate omanikud Erik Sepping ja Mart Varjun ASist Rajaleidja tegutsevad praegu Tallinna teenindusmajas asuvates Lembitu ruumides.

Erastatava vara hulgas olev maja Viru 11 on 2012. a-ni välja renditud ASile Sindent. Erastamisagentuur ja Rajaleidja on Tallinna linnakohtus vaidlustanud selle rendilepingu seaduslikkuse, vaidlust jätkatakse 5. juunil.

Hetkel kuum