20. jaanuar 1997 kell 22:00

Kuidas hindate kesklinna vanema Jüri Oti tegevust?

Ma ei ole väga kompe-tentne sellele vastama ega saa anda objektiivset hinnangut, sest ma ei tunne kesklinna spetsiifikat. Pealegi olen selles ametis töötanud napilt üle kuu ja püüan end kurssi viia Pirita asjadega. Kahte linnaosa võrrelda ei ole tegelikult võimalik. Ma võin öelda, et Pirital selliseid käike nagu kesklinnas pole tehtud.

Teine asi on see, et rendihinnad on madalad. Loomulikult on madalad, meil siin Pirital ka, aga lepingud on ammu tehtud ning näiteks 1993. aastal võis see olla suhteliselt normaalne.

Nüüd neid pikaajalisi lepinguid ümber vaadata on raske. Nende lepinguid, kes meile võlgu on, hakkame me tõesti lõpetama ja ümber vaatama, aga madala hinnaga lepingud lähevad meil edasi, kuna need on õiguspädevad.

Jüri Ott on sel kohal töötanud kauem. Ilmselt on tema neid lepinguid ise sõlminud, nii et ta saab neid siis muudel alustel lõpetada või ümber vaadata. Kas pidada seda eetiliseks, et ta kultuuri- ja teadusasutustel nüüd renti tõsta kavatseb, on muidugi iseasi. See, et nad madalad on, on ikkagi riigi ja linna poliitika, sest kultuuri ja teadustööd on vaja toetada. Pirital on näiteks tervishoiuasutuste rendihinnad palju madalamad kui äripindade puhul ja ma pean seda loomulikuks.

Kui see tõesti nii on, et pinnad anti rendile ilma konkursita, siis tuleks see asi kuidagi ümber korraldada. Ma ei leia, et linn peaks kaotama finantsides, kui konkursil on võimalik saada parem rentnik.

Kui korterite erastamine on kesklinnas ebaseaduslikult tehtud, siis loomulikult tuleks seda karistada. Aga ma ei ole neid pabereid näinud ja ma ei oska siinkohal oma hinnangut anda. Ma ei oska öelda, kas see oli seaduslik, et korter läks firma kätte ja siis inimesele.

Siin on veel see, kuidas ametniku eetika tal endal käituda lubab. Eetika selles mõttes, et need asjad võivad olla puhtalt vormistatud, aga küsimus on selles, kellele ja mille eest.

Aga kehtetuks tunnistada saab tehinguid siis, kui tõesti on võimalik tuvastada mingisugune juriidiline ebakõla, sest lihtsalt emotsionaalsel pinnal mina küll ei lubaks midagi kehtetuks tunnistada.

Ma ei kiida seda heaks, on kõige pehmem väljend vist, mis ma võin endale lubada. Ma leian, et siin on teadlikult kasutatud nõrka või täpselt reglementeerimata kohta seadustes ja usun, et need on vist kõik seadusega tagatud toimingud. Vaevalt et mingit seaduserikkumist on, aga on loodud süsteem, kuidas mitteotstarbekalt ja linnale mittekasulikult mitteeluruumist teha kollaste kaartide eest kortereid. Tundub niimoodi, et selle süsteemi kasutamine on tagatud sellega, et poliitikud erinevatest erakondadest on nii saanud omale korteri ja üldse ei vaidlusta tehinguid. Võib-olla tõesti, et mõni neist ka vajas seda. Tulemus on aga see, et kokku on nimekiri päris pikk ja minu arvates ei ole selline tegutsemine normaalne.

Praegu on kõik materjalid revisjonikomisjoni esimehe käes ja volikogu peab oma sõna ütlema, nagu seadus ette näeb.

See kõik puudutab meid niipalju, et meie kultuuriteaduskond asub vanalinnas Laial tänaval.

Mis üüridesse puutub, siis meie ei ole praegu võimelised rohkem maksma, vähemalt suurusjärgu võrra mitte. Võin öelda, et see oleks pauk. Meie ei ole osanud eelarvesse suuremat rendi maksmist sisse planeerida.

Kõnelustes Jüri Otiga on ta meie ettevõtmistesse ja arengusse linnaga seoses positiivselt suhtunud. Meil on mitmeid ühiseid kavatsusi, üks konkreetne on kultuuriklassi väljaehitamine kesklinna valituse ja kultuuriministeeriumi toel.

Korterite erastamisest vanalinnas ei tea ma täpsemalt midagi. Arvan, et see on üldine eetiline küsimus. Jüri Ott on siin samasugune kodanik kui teisedki. Kohtumistel ei ole mina küll aru saanud, et ta oleks ebaeetilisem.

Hetkel kuum