22. aprill 1997 kell 22:00

Lühiuudised

Rahandusminister Mart Opmanni sõnul võib rahandusministeerium teha sügisel valitsusele ettepaneku pikendada erastmisväärtpaberite (EVP) kasutusaega sajandi lõpuni.

Opmann ütles, et vajaduse korral teeb ministeerium sügisel ettepaneku EVPde kasutusaega pikendada aasta või kahe võrra ehk 2000. aasta 31. detsembrini.

EVPd kaotavad seaduse kohaselt kehtivuse 1998. aasta lõpus.

Opmann täpsustas, et ministeerium otsustab EVPde kasutusaja pikendamise vajaduse ja täpse aja sügisel, mil on selgunud selleks ajaks ringlusest kustutatud EVPde hulk. BNS

Majandus-, rahandus- ja siseministeerium ei toeta pankrotistunud Oru turbakombinaadi halduri ettepanekut hüvitada pankrotipesale Kohtla-Järve linna 1,1 miljoni kroonine küttevõlg.

Pankrotihaldur tegi valitsusele ettepaneku osta üles Kohtla-järve linna debitoorne võlgnevus, ent ministeeriumid ei ole sellega nõus, ütles eile rahandusminister Mart Opmann.

Kokku on Kohtla-Järve linn halduri teatel Oru kombinaadile võlgu 2,2 miljonit krooni.

Samuti ei poolda valitsus Oru kuulutamist katastroofipiirkonnaks, lisas Opmann. Ta selgitas, et sellise taotluse aluseks on võimalus, et süttivad oru turbaaunad. BNS

Valitsus tahab uue tollitariifi seaduse eelnõuga täpsustada kehtestatavate tasakaalutollide korra ja viia eelnõu kooskõlla WTO ja Euroopa Liidu nõuetega.

Riigikogu majanduskomisjon saatis valitsusele tagasi jaanuaris maaparteide esitatud tollimaksuseaduse, mille valitsus nimetas selle sisu täpsustamiseks tollitariifiseaduseks, ütles pressikonverentsil rahandusminister Mart Opmann.

Valitsus toetab Opmanni kinnitusel põhimõtteliselt tasakaalutollide süsteemi sätestamist ja nende rakendamist, kuid esitab riigikogule kõigi teiste seadustega kooskõlla viidud eelnõu. BNS

Riigikogu lükkas teisipäeval tagasi Reformierakonna eelnõu, mille alusel oleks järgmisel aastal ühendatud põllumajandusministeerium, teede- ja sideministeerium ning majandusministeerium.

Ettepaneku valitsuse seaduse muutmine menetlusest välja arvata tegi Koonderakonna fraktsioon, kelle hinnangul ei saa ministeeriumeid ühendada põhjaliku eeltöö ja arvutusteta.

Jaanuaris riigikogule esitatud suure majandusministeeriumi loomise sätestanud eelnõu tagasilükkamist toetas 35 riigikogu liiget, vastu oli 26, kaks jäi erapooletuks.

Koonderakonna fraktsiooni liige Vahur Glaase ütles, et eelnõu on läbi mõtlemata ja koostatud populistlikel alustel. BNS

Valitsus kiitis teisipäeval heaks ja saatis riigikogule konkurentsiaseaduse eelnõu, mis reguleerib ja korraldab siseturgu.

Rahandusminister Mart Opmanni sõnul on see kõige olulisem seadus, mille alusel saab siseturgu reguleerida.

Opmanni sõnul on seaduseelnõu tänu pikale väljatöötamisajale viidud kooskõlla kõigi Euroopa Liidu nõuetega, millega on nõustunud ka ELi eksperdid. BNS

Türi vallavalitsus müüs teisipäeval avalikul suulisel enampakkumisel Kirna mõisa kompleksi koos sinna juurde kuuluva pargiga eraisik Helgi Mustale.

Enampakkumisel oli mõisa alghind üle 7000 kr, lõpphinnaks kujunes üle 71 000 kr, ütles Türi abivallavanem Villu Kald. BNS

AS Norma aktsiate kontrollpakki omav AS Norma Grupp kavatseb aktsiakapitali viiekordistada.

Norma grupi aktsionäride 16. mai üldkoosoleku päevakorras on firma aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel 110 705 000 kroonini, ütles Norma grupi juhatuse esimees Jüri Käo.

Esmaspäeval arutas Norma grupi juhatus üldkoosoleku ettevalmistamisega seotud küsimusi, märkis Käo. Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks uue põhikirja projekti, mis on äriseadustikuga kooskõlas.

Üldkoosoleku päevakorras on ka Norma grupi möödunud aasta majandusaruande kinnitamine ja audiitori valimine.

Norma grupi juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 25 protsenti. BNS

Erastamisagentuur kuulutas välja erastamisjääkide nimekirjas oleva RAS Painküla Tärklisetehas aktsiate müügi enampakkumise korras.

Müüki läheb kogu aktsiapakett alghinnaga 30 miljonit krooni ning pakkumise lõpptähtaeg on 15. mail.

Tehas on erastamisjääkide nimestikus 1993. aastast. BNS

Elamuhoolduse ettevõtete võlg Tallinna Soojusele oli teisipäevase seisuga 70,2 miljonit krooni, suurim võlglane on endiselt 18 miljoni krooniga Pae kinnisvara.

Viimase nädala jooksul on Tallinna elamuettevõtete võlg vähenenud 11 miljoni krooni võrra, kuid 25. aprillil, kui täitub maksutähtaeg, kasvab võlg taas, ütles Tallinna Soojuse müügiosakonna juhataja asetäitja Ilmar Evert. Ta lisas, et suur osa makse laekub pärast tähtaega. BNS

Eesti kommertspankadest oli märtsis kõige rohkem võlakirju ning fikseeritud tulumääraga väärtpabereid Hoiupangal -- 804,1 mln krooni.

Keskpanga andmetel kasvas Hoiupanga bilansis märtsis nende instrumentide kogumaht 1,3 protsenti.

Hansapangal oli võlakirju ning fikseeritud tulumääraga väärtpabereid 674,2 mln ning Ühispangal 238,9 mln kr.

Põhja-Eesti Panga fikseeritud tulumääraga väärtpaberid moodustasid märtsi lõpul 199,1 mln ning Tallinna Panga vastavad instrumendid 141,2 mln krooni. BNS

Hetkel kuum