6. juuli 1997 kell 22:00

Millised ohud varitsevad kiiret majanduskasvu?

See, et käesolev ma-jandusaasta võib eelmisest suhteliselt edukam olla, on praeguste tendentside juures päris võimalik.

Milliseks olukord aasta lõpuks kujuneb, seda ei oska muidugi veel öelda. Aga Skandinaavias, kuhu paljud meie ettevõtted oma toodangut müüvad, on märgata tõusu ja teatud määral on edasi arenenud idaturule müük, mis võib meile lõppkokkuvõttes positiivselt mõjuda.

Praegust majanduskasvu võivad muidugi mõjutada mitmed tegurid. Näiteks dollar on viimasel ajal murettekitavalt tugevnenud. Samas pole muidugi tarvidust, et Eesti kroon vabaks lastaks -- see tekitaks veelgi suurema segaduse.

Räägitakse, et palju probleeme tekitavad tollid. Meid nad otseselt ei puuduta, aga ka üldiselt pole neid mõtet karta. Ega see seadus üksi ka ei määra, mis tuleb, mis mitte.

Kõige tähtsam oleks muidugi valitsuse stabiilsus ja see, et investeeringute soodustamine kõikide ettevõteteni jõuaks, mitte ainult üksikutesse piirkondadesse.

Kindlasti olen päri, et as-jad on tõusuteel. Märk sellest on näiteks meie ärivaldkonnas see, et tohutult rohkem on võrreldes varasema ajaga hakatud tähelepanu pöörama kvaliteedile ja alles pärast seda hinnatasemele. Ostjad on hakanud eelistama kvaliteetset kaupa, mis kestaks kauem ja hind on seejuures teisejärguline.

Ise me nii uljaid prognoose aasta tagasi ei teinud, arvasin, et see situatsioon jõuab kätte kusagil aastatuhande vahetusel. Nii et siin on nagu oluline nihe.

Teine külg on see, et taolise tõusulaine peal võib minna liialt kuumaks tarbimiseks. Unustatakse see säästmise pool ära. Harja peal tarbitakse, kuid ei säästeta ja kui ükskord sealt alla kukutakse, siis säästud puuduvad, et jälle üles jõuda. See on selline oluline probleem, mida tasuks silmas pidada.

Muidugi, teine tõsisem probleem on ikkagi Eesti kaubavahetuse defitsiit, mis on järjest suureneva negatiivsusega. Me ei ole suutnud kahjuks oma eksporti nii uljalt käima panna kui importi ja see on murettekitav.

Hetkel kuum