30. august 1999 kell 22:00

Kas vee hinna alandamine on vale otsus?

Kindlasti tuleb Tallinna linnavalitsuse otsus alandada vee hinda ümber vaadata. Tegu on poliitilise otsusega, mis on võetud vastu vahetult enne valimisi ja millest linnakodanikule reaalselt saadav kasu jääb tagasihoidlikuks.

Keskerakond tegeleb praegu populismiga ja Keskerakonna tegevus võib endaga kaasa tuua rasked majanduslikud tagajärjed nii Tallinna Veele kui ka Tallinna linnale.

Usalduse kaotus rahvusvahelistes finantsringkondades muudab tulevikus laenude võtmise keerulisemaks ja sellel võivad olla pikaajalised tagajärjed. Usaldust kaotada on väga lihtne, seda taastada aga raske ja see on pikaajaline protsess.

Kolm aastat ei võtnud Tallinnas võimul olev Keskerakond vee hinna alandamiseks midagi ette. Nüüd, vahetult enne valimisi, hakkas neil aga väga kiire.

Reformierakond Tallinna linnavalitsuse otsust ei toeta, sest me ei poolda vee hinna kasutamist populistlikel poliitilistel eesmärkidel.

EBRDga sõlmitud lepingus on kirjas, et vee hind peab võrreldes 1994. aastaga tõusma vähemalt 1,4 korda. See tase on ammu ületatud ja ka pärast alandamist tunduvalt kõrgem lepingus seatud piiridest.

On igati normaalne, et EBRD tunneb kõikide nende firmade vastu teravdatud huvi, kellele ta on laenu andnud. Nüüd on küsimus, kuidas ja mil moel see kiri sündis.

Minul oli au kohtuda EBRD esindajatega möödunud sügisel, kui Tallinna Vesi oli koostanud miljarditesse ulatuva investeeringute plaani, mis ei leidnud volikogu toetust. Minule sai selgeks üks asi, et EBRD sekkub ainult juhul, kui tegemist on reaalse ohuga, et laenuraha ei ole võimalik enam kätte saada.

Seoses vee hinna alandamisega ei tasu Tallinna Vee pankrotiseisust küll jutlustada. Juhatus saab selle eest küllaldaselt palka, et pankrotiohu ilmnemisel kõigepealt tõmmata kokku oma kulud.

Tallinna Vees on võimalik kulusid kokku tõmmata küll ja küll. Pankrotijutt on naiivne ja lausa kohatu. Kogu vastutus vee-ettevõtte tegevuse eest jääb ettevõtte juhatuse õlgadele. Kui keegi leiab, et ta ei saa oma töö ja ülesannetega hakkama, siis on tal võimalus tagasi astuda.

Hetkel kuum