2. jaanuar 2008 kell 14:50

Luksemburg, Gruusia ja Singapur said topeltmaksustamise vältimise lepingud

1. jaanuarist 2008 lisandusid kolmekümne viiele senikehtinud topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingule veel kolm uut – maksuleping Luksemburgi, Gruusia ning Singapuriga.

Lepingud kõrvaldavad topeltresidentsuse tekkimise võimaluse, reguleerivad maksustamisõiguse jagamist riikide vahel, määratlevad diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise takistamise kohustuse, teatas rahandusministeerium.

Lepinguga luuakse maksumaksjatele siseriiklike õigusaktidega võrreldes soodsamad tingimused, mis tähendab, et täiendavaid õigusi maksustamiseks leping riigile ei anna. Kui tulumaksuseadus sätestab tulu maksustamiseks või Eesti residentide tulu topeltmaksustamise vältimiseks maksulepingust soodsamaid sätteid, rakenduvad tulumaksuseaduse sätted.

Hetkel kuum