Tööandjad soovivad haiguspäevade hüvitise määra 50%-le

12. veebruar 2009, 10:39

Tööandjate keskliit tegi ettepaneku
vähendada tööandja poolt hüvitatavate haiguspäevade arvu kolmele päevale ja
hüvitise määra 50%ni.

Keskliidu volikogu eestseisus otsustas, et ei toeta valitsuse kava, mis kohustab tööandjaid maksma töötajale töövõimetushüvitist neljandast kuni kaheksanda haiguspäeva eest. Tööandjate hinnangul tuleb töövõtjate ja tööandjate vastutust esimeste haiguspäevade kompenseerimisel jaotada pariteetsetel alustel. Samuti tuleb ravikindlustussüsteemi finantseerimine muuta laiemapõhjaliseks.

Valitsuse kava kohaselt suurenevad tööandjate kulud 500 miljonit krooni ja töövõtjate kulud 200 miljonit krooni. Selleks et töövõtjate ja tööandjate kohustused oleksid tasakaalus, teeb tööandjate keskliit ettepaneku vähendada tööandja poolt hüvitatavate haiguspäevade arvu kolmele päevale ja hüvitise määra 50%ni.

Ravikindlustussüsteem ei ole tänase rahastamismudeli juures jätkusuutlik. Selle tagamiseks tuleb süsteemi rahastada ka muudest allikatest peale sotsiaalmaksu.

Lähtuvalt muuhulgas ka riigikogu sotsiaalkomisjoni poolt algatatud uuringust "Eesti tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs" (Praxis, aprill 2005), kordab tööandjate keskliit esitatud ettepanekut kaasata ravikindlustussüsteemi finantseerimisse riikliku pensionikindlustuse vahendeid.
"Maksu- ja tolliameti andmete tuginedes muutus erasektori palgafondi kasv negatiivseks juba 2008. aasta detsembris. Kuna haigekassa on otseselt seotud töötasudelt makstava sotsiaalmaksuga, pole selle jätkusuutlik rahastamine järsult kahaneva sotsiaalmaksu tingimustes enam võimalik," kommenteeris tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis. "Nii nagu paljudes teistes vananeva rahvastikuga riikides, tuleb ka Eesti ravikindlustussüsteemis suurendada vanaduspensionäride panust. Vastasel juhul võib teenuse kvaliteet ja kättesaadavus veelgi halveneda, seda eriti vanurite pikaajalise hooldusraviteenuse osas, mis niigi on alafinantseeritud," lisas Kriis.

Tööandjate keskliidu ettepanekud ravikindlustussüsteemi finantsolukorra
parandamiseks:
1. Haigekassa võtab kohustuse töötajate haiguspäevade hüvitamiseks üle
seitsmendal haiguspäeval.
2. Esimese kolme haiguspäeva eest hüvitist ei maksta.
3. Neljandast kuni kuuenda haiguspäeva eest võib hüvitise maksmiseks kohustada
tööandjat ainult järgnevate tingimuste täitmisel:
? hüvitise miinimummäär ei ületa 50% töötaja palgast
? hüvitis on maksuvaba
? tööandjate kulud töötajate tervisekäitumise parandamiseks või
tervishoiuteenuse ostmisel vabastatakse erisoodustusmaksust
? töövõimetushüvitistega kaasnevat finantskulu on võimalik maksuvabalt
kindlustada vähemalt kahes Eestis tegutsevas kindlustusseltsis
? väljastatud haiguslehtede põhjendatuse tagamiseks töötatakse välja toimivad
järelevalve mehhanismid
4. Vanaduspensionid maksustatakse 10% ulatuses sotsiaalmaksu ravikindlustuse
pensioniosaga.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
12. February 2009, 11:59
Otsi:

Ava täpsem otsing