Indrek Kald • 24. mai 2010 kell 9:11

Tarbijakaitse ootab TopToursi klientide avaldusi 11. juuniks

Tarbijakaitseamet ootab 11. juuniks avaldusi ASi TopTours klientidelt, kes on tasunud reiside eest, mis on ära jäänud või jäävad ära.

20. mail teatas reisikorraldaja TopTours tarbijakaitseametile, et lõpetab oma tegevuse seoses makseraskustesse sattumisega ning suutmatusega täita pakettreisilepingutest tulenevaid kohustusi.

Amet palub kõiki füüsilistest isikutest tarbijaid, kes on tasunud nimetatud reisiettevõtjale reiside eest, mis on ära jäänud või jäävad ära, esitada avaldus. Kui reis osteti otse TopToursilt, tuleb avaldus koos koopiatega nõuet tõendavatest dokumentidest (reisi leping/voucher ja maksekinnitus) esitada tarbijakaitseametile 11. juuniks.

Kui reis osteti mõnest reisibüroost vahendajate kaudu, peavad esitama avalduse koos koopiatega maksekinnitusest ja lepingutest vahendajale samuti 11. juuniks.

Avaldusele tuleb lisada ka oma pangakonto number. Tähtajaks esitamata nõuded ei kuulu rahuldamisele.

Samuti palub tarbijakaitseamet tarbijatel, kes sõlmisid reisikindlustuse ning mille reisikindlustuses tekkinud olukord on märgitud kindlustusjuhtumina, võtta ühendust kindlustusandjaga.

Hetkel kuum