Alyona Stadnik • 1. november 2011 kell 9:55

FI: finantsturud muutuvad läbipaistvamaks

Senisele finantsinstrumentide turgude (MiFID) direktiivile lisandub otsekohalduv ja Eesti seaduse suhtes ülimuslik määrus, kommenteeris finantsinspektsiooni juhatuse liige Kilvar Kessler Euroopa Komisjoni ettepanekuid direktiivi läbivaatamiseks.

Järgneb Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Kilvar Kessleri kommentaar:

MiFID direktiivi muudatused on ulatuslikud ja Eesti turgu arvestades võiksid Eesti jaoks olla tähtsamad järgmised teemad:

Muudatuste kohaselt tuleb tegevusluba hankida ka kliendile väärtpaberite hoidmise teenuse osutamiseks. Kehtestatakse rangemad nõuded kolmandate isikute pakutavate peibutiste aktsepteerimisele väärtpaberiportfelli valitseja poolt. Kohustatakse maaklereid helisalvestama kõik telefoni teel vastuvõetavad orderid.

Suurema läbipaistvuse nimel peavad kauplemiskohad iga aasta kohta avalikustama täitmise kvaliteedi aruande, millest ilmneb täitmise kulu, kiirus ja tõenäosus konkreetse kauplemisele võetud väärtpaberi lõikes.

Direktiiviga esitatakse minimaalne karistuste valik, rahalise karistuse alammäärad ja karistuste määramise üldpõhimõtted. Saastekvootidega kauplemisele hakkab kohalduma MiFID ja turukuritarvitusi keelav reeglistik. Sätestakse täpsemad tehnilised nõuded algoritmide alusel toimuvale väärtpaberikauplemisele.

Senisele MiFID direktiivile lisandub otsekohalduv ja Eesti seaduse suhtes ülimuslik määrus. Selles reguleeritakse standardsemaid teemasid, sealhulgas finantstoodete läbipaistvuse küsimusi, väärtpaberi- ja tuletistehingutest teavitamise kohustusi ja juurdepääsu turul tehtud tehingu arveldamist korraldavatele süsteemidele.

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) läbivaatamiseks, et muuta finantsturud tõhusamaks, vastupidavamaks ja läbipaistvamaks ning paremini kaitsta investorite huve. Uue raamistikuga suurendatakse reguleerivate asutuste järelevalvevolitusi ning kehtestatakse selged tegevuseeskirjad kõigi kauplemisega seotud tegevuste suhtes.

 

Hetkel kuum