25. november 2012 kell 21:00

5 aastat vastutustundlikku arengut

Juba viiel  aastal on vastutustundliku ettevõtluse indeks andnud ülevaate firmade vastutustundlikkusest ja  selle arengust Eestis.

Sel korral oli osalejaid 63. Indeksis osalevate ettevõtete tulemused väljendavad nende taset võrreldes praegust Eesti reaalsust peegeldava võimaliku suurepärase sooritusega. Nagu eelmistel aastatel iseloomustas ka 2012. aasta indeksi tulemusi ettevõtete areng pea igas aspektis.

Paremiku moodustasid paljuski samad ettevõtted, kes on varemgi silma paistnud. ­Uutest tugeva tulemuse saavutanutest tasub ära märkida Rimi Eesti Foodi, Ragn-Sellsi, Chemi-Pharmi, Danske Banki, DHL Estonia ja Elisa Eesti.

Osalejate koondhinne jäi eelmise aastaga võrreldes samale tasemele (64% võimalikust 100 punktist). Arengust võib aga rääkida samade punktide saamiseks kõrgemale seatud lati ning eelmistest aastatest enam põhitegevusega seotud vastutustundlikkust arvestavate hindamiskriteeriumite tõttu.

Välja anti 33 kvaliteedimärgist. Esimest korda ei loodud indeksi põhjal ettevõtete pingerida: osalejad jaotati tugevuskategooriatesse ning sellest tulenevalt said nad kuld- (lõpptulemus vähemalt 90%), hõbe- (vähemalt 80%) või pronkstaseme (vähemalt 70%) kvaliteedimärgise. Alla 50 töötajaga Eesti väikeettevõtteid hinnati leebematel alustel.

Märgise saanute kõrval osales hindamisel veel palju tunnustust väärivaid ettevõtteid, kes jäid napilt mainitud piiri alla. Valdavas osas iseloomustab neid tugev vastutustundlik tegevus mõnes valdkonnas, ent see võiks olla laiem ja läbimõeldum.

Juhtide vähene kaasatus. Sisuliselt hinnataksegi indeksi määramisel terviklikku ja planeeritud lähenemist vastutustundliku ettevõtluse teemale. Üks olulisi näitajaid on siinkohal ettevõtte juhtkonna kaasatus vastutustundlikku ettevõtlust puudutavate eesmärkide seadmisel ja tulemuste hindamisel, nagu see teiste juhtimisvaldkondade puhul toimib.

On selgunud, et meie ettevõtete üldine vastutustundlik tegutsemine on paljuski kinni tippjuhtide ja omanike väheses seotuses. Kuni aga teema ei muutu juhtide seas loomulikuks juhtimisvaldkonnaks ning arusaam jääb puudulikuks, ei ole suurt arenguhüpet kogu ettevõtlusmaastiku kontekstis loota.

Eelmistel aastatel indeksi kõige nõrgema osana välja toodud vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse kommunikatsioon ja aruandlus näitavad küll arengumärke, kuid endiselt mõõdavad ja kajastavad tulemusi veel vähesed ettevõtted. Eraldi vastutustundlikkuse aruannet koostavad vaid üksikud. Küll aga teeb mitu suure mõjuga ettevõtet selgeid samme aruande koostamiseks ja ka vastutustundlikkuse kajastamine ettevõtete kommunikatsioonis on selgelt edenenud.

Rohkem sihipäraseid tegijaid. Ilmselt seoses riikliku vastutustundliku ettevõtluse edendamise tegevuskava hiljutise vastuvõtmisega võib täheldada ettevõtete suurenenud huvi teema vastu.

Eeskätt käib eelnev suurte ettevõtete kohta. Eesti mikro- ja väikeettevõtete vastutustundlikkust on nende vähese osavõtu tõttu indeksi põhjal raske hinnata.

 

Tasub teada

  Parimad näited ettevõtete vastutustundlikust tegevusest

Strateegia:Humana Sorteerimiskeskus on sotsiaalse suunitlusega ettevõte, mis paigutab rõivaste taaskasutuse edendamisest saadud kasumi arenguabiprojektidesse.Kogukond:Rimi Eesti Food on eestlaste tervisliku toitumise edendamiseks kutsunud ellu tervisekampaania “Sinu tervise heaks”.NOTE Pärnu panustab valdkonna haridusse: õpetamine, õppekavade koostamine, ­õppematerjalidega varustamine, praktikantide võtmine, õpipoisikoolitused ja vahetusõpilaste praktikaprogramm.Loodus ja turukeskkond:Villapai hoiab oma ökoloogilise jalajälje väiksena – pigem müüakse naturaalseid Eesti tooteid, kui transporditakse siia sertifitseeritud kaupu kaugelt välismaalt.Ragn-Sells tõi turule kaubanduskeskuste lahenduse, mis võimaldab keskustes tekkivatest jäätmetest suunata taaskasutusse ligikaudu 80 protsenti.ABB arendab tooteid, mille kasutamine on kliendile pikaajaliselt energiasäästlik ja keskkonnasõbralik.DHL Estonia pakub teenust GoGreen, mille puhul saadetiste CO2-heitmed neutraliseeritakse, investeerides mitmesugustesse keskkonnaarenduse projektidesse.Töökeskkond:Põltsamaa Felix on juurutanud nn peaaegu õnnetuse aruande vormid õnnetusjuhtumite ennetamiseks (näiteks saadakse teada, millised on ohtlikud töökohad, vahendid jne).

Hetkel kuum