Indrek Kald • 6. veebruar 2013 kell 11:43

Rail Garanti hankevõit võidakse tühistada

Tallinna ringkonnakohus tõi lähemale Tallinna Sadama riigihanke tühistamise võimaluse, teatas Transiidikeskus.

Kohus rahuldas eile Transiidikeskuse määruskaebuse, mille tulemusena asub halduskohus lahendi jõustumise korral vaagima, kas oleks võimalik tuvastada Tallinna Sadama poolt läbiviidud uue konteinerterminali riigihanke ja selle järel Rail Garant Estoniaga sõlmitud asjaõiguslepingu ja võlaõiguslepingu tühisus. Selliste otsuste tulemusena võib olla vajalik uue, riigihangete seaduse nõuetele vastava, riigihanke korraldamine.

"Ringkonnakohus arvestas oma lahendis eelmise aasta lõpul meie kasuks tehtud Riigikohtu lahendit, mille kohaselt on täna veel ebaselge, millist regulatsiooni tuli uue konteinerterminali operaatori leidmiseks järgida – kas Rail Garant Estoniaga planeeritud ja tehtud tehing on teenuse või ehitustöö kontsessioon ja sellest tulenevalt, milliseid tühisuse aluseid võimaliku seadusvastase tehingu puhul kohaldada," kommenteeris Transiidikeskuse juhatuse esimees Erik Laidvee.

Ringkonnakohus rahuldas Transiidikeskuse määruskaebuse halduskohtu 18. detsembri 2012 määruse esimese punkti osas. Rahuldatud määruskaebusega saab halduskohus nüüd edasi minna Tallinna Sadam poolt riigihankes "Operaatori leidmine Muuga Sadama konteinerterminali laiendamiseks" sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu ja koostöölepingu tühisuse tuvastamisega.

Ringkonnakohtu otsuse sisuline tähendus Transiidikeskuse riivatud õiguste kaitsele on oluline, kinnitas Laidvee.

Transiidikeskust esindava vandeadvokaadi Elmer Muna sõnul ütleb ringkonnakohus, et halduskohus peab kaaluma lisaks Rail Garant Estoniaga sõlmitud võlaõigusliku lepingu tühisuse tuvastamisele ka asjaõiguslepingu tühisuse tuvastamist, mille korral oleks võimalik Transiidikeskuse õiguste kaitseks ka korraldada täiesti uus riigihange uue konteinerterminali operaatori leidmiseks.

"Kui halduskohus peaks piirduma vaid võlaõigusliku lepingu tühisuse tuvastamisega, oleks Transiidikeskusel teoreetilisel võimalik nõuda kahju hüvitamist, ent ringkonnakohtu arvates pole see õiguskaitsevahendina piisav," lisas ta.

Transiidikeskuse AS on konteiner- ja üldkaubaterminalide operaator Muuga sadamas. Ettevõte kuulub Anatoli Kanajevile.

Hetkel kuum