Pille Ivask • 16. november 2014 kell 7:15

Mida tööandjad tegelikult töötajatelt ootavad?

Kolledži lõpetajad  Foto: epa

Kas sa oskad töötada meeskonnas, suudad langetada otsuseid ja lahendada probleeme? Just need on oskused, mida USA tööandjad värsketelt kolledžilõpetajatelt ootavad, kirjutab Forbes.

Järgmiseks: tulevane töötaja peab olema võimeline nii organisatsiooni seiseselt kui väliselt inimestega suhtlema. Üldiselt oodatakse tulevaselt alluvalt ka tööga seotud tehnoloogiliste teadmiste omamist, kuid see pole kindlasti sama oluline kui eespool mainitud väärtused nagu meeskonnatöö ja suhtlusoskused.

USAs tegutsev mittetulunduslik organisatsioon NACE, kes ühendab kolledžite karjäärikeskuseid ning potentsiaalseid tööandjaid, viis personalijuhtide seas läbi uuringu, kus küsiti, missugused omadused on tuleval aastal kolledži või kõrgkooli lõpetajate puhul eriti olulised. Kuigi uuringu valim oli üsna väike, kõigest 260 inimest, saab sellest mitmeid järeldusi teha, millele kas hiljuti kooli lõpetanud või õige pea lõpetavad üliõpilased tähelepanu peaksid pöörama.

Forbes kirjutab, et mõistagi on oluline ka koolist saadav diplom. Siiski jääb kõlama, et sellest olulisemad on praktilised oskused, mida sai ka eelpool mainitud. 

Mida oodatakse?

Järgnevalt kümme olulisemat oskust, mida tööandjad uute töötajate puhul „taga ajavad“. Tingimused on esitatud tähtsuse järjekorras ehk esikohal on omadus, mida peeti kõige olulisemaks ning kümnendal kohal omadus, mis nii oluline ei ole.

Vastajad hindasid omadusi viiepallisel skaalal. Mida suurem number, seda tähtsam omadus.

Oskus töötada meeskonnasOskus teha otsuseid ja lahendada probleeme (vastajate jaoks sama oluline)Oskus suhelda inimestega nii organisatsiooni sees kui väljasOskus tööd planeerida ja organiseeridaOskus infot koguda ja seda töödeldaOskus analüüsida kvantitatiivseid andmeidTööga seotud tehniliste oskuste olemasoluOskus kasutada arvutitarkvaraOskus kirjutada ning toimetada raporteidOskus müüa ning teisi inimesi mõjutada

Kuidas toimida?

Hea uudis vastlõpetanuile: pole oluline, kas sa oled ülikoolis õppinud antropoloogiat, arvutiteadust või hoopis prantsuse keelt, sa pead olema omandanud toodud nimekirja viis esimest omadust. Asja uba peitub aga selles, et sa pead neid oskusi näitama ka oma CVs kui motivatsioonikirjas. Mõtle näiteks oma eelnevatele kursuseprojektidele, kus sa oled olnud liidrirollis ning pidanud tööd planeerima. Kirjelda nii tööintervjuul kui motivatsioonikirjas neid oskusi.

Forbes toob ära ka konkreetsed näited. Kui sa oled töötanud näiteks raamatukogus, siis maini kindlasti ära, kui suur oli meeskond ning kui palju inimesi sa päevas teenindama pidasid. Kui sa oled aga olnud suvel lastelaagris juhendaja või nõustaja, maini kindlasti ära meeskonnatöö, otsuste langetamise ja planeerimise aspekt. Põhiline on, et sa tooksid oma kohustused ning vastutusvaldkonnad välja võimalikult täpselt. Illustreeri sõnu numbritega!

Uuringust selgub lihtne tõde, et tööandjad tahavad, et töötajail oleksid universaalsed oskused. Töökohale kandideerija roll on need oskused selgelt ja täpselt välja tuua. 

Hetkel kuum