Ken Rohelaan • 3. detsember 2014 kell 21:01

1000euroste arvete teema lööb ettevõtjad kahte leeri

Merit Tarkvara omaniku ja juhi Andres Kerti sõnul on keskkonna suurim pluss, et see on olemas.  Foto: Jassu Hertsmann

Ettevõtjad peavad 22. detsembriks esimest korda deklareerima vähemalt 1000eurosed tehingud ja hetkel käib vajaliku keskkonna testimine. Osa testinud ettevõtjaid on aga platvormi suhtes kriitilised ning maksumaksjate liit kavandab allkirjade kogumist deklareerimisnõude tühistamiseks.

Küsides Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liikmelt Lasse Lehiselt, kas tema on uut keskkonda katsetanud, vastas maksuekspert, et tal ei ole kavas seda teha. "Meie (maksumaksjate liit - toim) eesmärk on saavutada selle seaduse kehtetuks tunnistamine nii kiiresti kui võimalik. Veel detsembris alustame allkirjade kogumist vastavasisulisele pöördumisele," ütles Lehis.

Lehise sõnul plaanivad nad riigikogule esitada kollektiivse pöördumise, millele peab olema antud vähemalt 1000 allkirja. Sarnast vormi kasutas hiljuti kaubanduskoda, kes soovis, et maksuseaduste muudatused oleksid pikema etteteatamise ajaga.

Kui pöördumise tekst ja digiallkirjade kogumise tehniline lahendus on valmis, siis kutsub maksumaksjate liit kõiki pöördumisega ühinema. "Kui inimestel on huvi, siis võime välja pakkuda ka muid protestivorme. Praegu ei oska keegi isegi ennustada, kui palju probleeme ja pahandusi, lisatööd, vigu jne selle vormi täitmisega tuleb," ütles Lehis. "Praegu oleme saanud alles ükskuid kõnesid esimestelt raamatupidajatelt, kes on juba hakanud novembri andmeid kokku panema."

Lehise sõnul peaks nn kulminatsioon saabuma 22. detsembril. "Selleks ajaks on kindlasti paljud juba oma pahameelt erinevatel viisidel väljendanud," lisas Lehis. Maksuameti teatel avaldas novembri keskel üle kahesaja ettevõtte soovi katsetada KMD INFi (käibemaksudeklaratsiooni lisa, kus kajastatakse ühe tehingupartneri kohta kogusummas vähemalt 1000eurosed käibemaksuta ostu- ja müügitehingud), ning kolm ettevõtet olid nõus oma senist kogemust jagama.

3. detsembri seisuga on KMD ja KMD INFi testimissoovi avaldanud 256 ettevõtet. KMD INFi esitamist testivad nii majandustarkvara arendajad, tavalised käibemaksukohustuslased kui ka käibemaksugrupid. 185 ettevõtet testivad xml-faili laadimist, 160 ettevõtet csv-faili laadimist ning 5 masin-masin liidest.

Esitatud on 221 deklaratsiooni, kus on KMD INFil midagi deklareeritud. Et need deklaratsioonid on süsteem ka vastu võtnud (st nende staatus on "esitatud"). Deklaratsioonide sisu ei ole maksuamet veel analüüsinud.

Testkeskkonda ei plaani maksuamet kinni panna. Detsembrist jõustusid sõiduautode deklareerimisega seotud muudatused ja seoses sellega esitatakse detsembrikuu deklaratsioon uuel vormil. Ka seda uut vormi saab testida testkeskkonnas. Selle deklaratsiooni testimine algab eeldatavasti aasta alguses.

Allikas: maksu- ja tolliamet

Parandused käsitsi

Testkeskkonda katsetanud Bigbanki pearaamatupidaja Ene Trikkant proovis xml-formaati. "Kuigi testimisest saadud kogemusi oleksid pädevamad hindama tarkvaraarendajad, näen mina kasutajana tulemust, mis on analoogne näiteks TSD (tulumaksu ja sotsiaalmaksu deklaratsioon - toim) üleslaadimisega e-maksuametisse," ütles Trikkant. Tema sõnul oli testkeskkond sarnane e-maksuametiga ja kõik toimis. "Miinusena võiks välja tuua seda, et kord xml-failina üles laetud deklaratsiooni ei saa kustutada ja uuesti üles laadida, vaid tuleb parandused teha käsitsi," märkis ta.

Sama muret jagas xml-formaati katsetanud Rapla Tarbijate Ühistu finantsjuht Lya Tuuksam. "Ei saa öelda, et olen testimise edukalt lõpetanud ja valmis deklaratsiooni esitama. Need asjad ei kulge nii lihtsalt," ütles Tuuksam. Tema sõnul sai ta pingutusega valmis faili, mida maksuameti testkeskkond aktsepteeris, kuid selleks oli ta sunnitud majandustarkvarast tekitatud faili käsitsi parandama.

Tuuksami sõnul on nad pidanud KMD INFi jaoks oma majandustarkvara uuendama kahel korral, aga soovitud tulemust hetkel veel ei ole. "Samal ajal kui ettevõtte tarkvara vajas korduvaid muudatusi, tehti ka maksuameti testkeskkonnas mitmeid kordi parandusi ja paigaldati uusi versioone," lisas ta.

Käibedeklaratsiooni vorm KMD koos oma lisaga INF, mis tuleb esitada esmakordselt novembrikuu kohta, muutub Tuuksami sõnul juba kuu aja pärast. Tema jaoks on täiesti arusaamatu, miks on kehtestatud vorm ainult üheks kuuks. "Majandustarkvara arendajatele on jäetud vähe aega, mitu korda järjest on maksuameti esitatud uued tehnilised spetsifikatsioonid," ütles ta.

Tuuksami sõnul on nad ettevõttesiseselt otsustanud KMD nn vahepealse vormiga (novembrikuu kohta) kuidagi-moodi hakkama saada: programmi tekitatud fail tuleb käsitsi parandada ning loodetavasti õnnestub siis deklaratsiooni esitamine.

"Majandustarkvarale järjekordse uue versiooni paigaldamise võtame ette siis, kui arendajal on valmis lahendus, mis võimaldab KMD elektroonselt esitada detsembrikuu kohta kehtiva vormi järgi. Sellega kaasneb ettevõtte jaoks paratamatult järjekordne täiendav ressursikulu," lausus Tuuksam. Tema sõnul peab maksuameti testkeskkond ilmselt jääma avatuks ka jaanuaris.

"Kui andmete esitamised lõpuks õnnestuvad, jääb üle vaid loota, et lõpptulemusena käibemaksupettused tõepoolest ka vähenevad ja konkurentsikeskkond muutub võrdsemaks," ütles Tuuksam.

Ei tasu leili minna!Jüri Ross, kaubamärki Büroomaailm kasutava Infotark ASi tegevdirektor

Kindlasti jõuame 22. detsembriks esitada. Ise küsimus, kas on mõni näpukas sees nagu alati, kui katsetad tarkvara esimest korda reaalajas. Kuid see on kindlasti selline asi, mis on hiljem parandatav. Karta seda ei saa.

Kui mõlemad pooled suhtuvad heatahtlikult, siis leitakse ka lahendus. Alati on igal algatatud asjal head ja vead. Ei maksa siin selle juures leili minna!

Meie meelest ei ole see keeruline asi, kui rääkida ettevõtte tarkvarast. Kõik firmad võtavad toodete ja klientide kaupa välja käibeid ja kasumeid. Kui seda oskad, miks sa ei oska 1000eurost arvet välja võtta? Meie jaoks on isegi naeruväärt jutud, et see on keeruline.

Kogu aeg täiendad midagi oma tarkvaras. Meil on firmas kaks inimest, kes teevad tarkvara arendustöid. Kõik see läks tööpäevas kaheksa tunni sisse, lihtsalt lükkad mõne muu arenduse edasi. Kui tuleb mõni käibemaksumuudatus, siis on ju sama lugu.

Kõik pole kriitilised

Merit Tarkvara omanik ja juht Andres Kert oli testimisega rahul, katsetades xml-failil põhinevat liidest. Tema sõnul on keskkonna suurim pluss, et see on olemas, sest varem polnud käibedeklaratsiooni importimise võimalust üldse, rääkimata testkeskkonnast. "On väga hea, et selline testkeskkond tehti, aga see ei erine olemuselt reaalsest maksuameti keskkonnast. Nad eraldi programmi ei tee ja polegi vaja. Ilmselt idee on selles, et need andmed ei ole reaalsed, vaid testandmed hoitakse reaalsetest eraldi, mis on väga mõistlik," ütles Kert.

Kert lausus, et lõppkasutaja seisukohalt ta testkeskkonna tähtsust üle ei hindaks, sest lõppkasutajad seda iseenesest ei näegi. Seda näevad testivad tarkvarafirmad. "Prioriteedi mõttes on olulisem, et kõik need sajad tuhanded kasutajad, kes e-maksuametis käivad, et neil oleks mugav toimetada," ütles ta.

Kerdi sõnul keskendub tema ettevõte oma tarkvara arendamisele, mida on ilmselt kõigil tarkvaraarendajatel sel sügisel päris palju teha. "Me ei ole analüüsinud selle pilguga, mis meil on head või halba. Meie oleme oma testimised, mis tahtnud, saanud ära teha. Selles tähenduses see keskkond meid rahuldab," lisas ta.

Hetkel kuum