Sirje Rank • 17. juuni 2015 kell 12:30

Euroopa Liit plaanib ettevõtete maksureformi

Pierre Moscovici tutvustamas maksuplaani.  Foto: EPA

Pärast seda, kui Euroopa avalikkuse ette lekkis hulk dokumente selle kohta, kui vähe ELi ühisturul hiidkasumeid teenivad suurkorporatsioonid makse maksavad ning milliste erikokkulepetega riigid üksteiselt maksutulu üle trumpavad, on pinnas muutusteks soodne.

Täna tuli Euroopa Komisjon välja ettepanekutega, kuidas Euroopa Liidus ettevõtete maksustamist reformida.

„Euroopa kodanikud ei saa aktsepteerida, et osad ettevõtted makse väldivad ja et osad maksusüsteemid seda soosivad,“ ütles Euroopa Komisjoni rahandusvolinik Pierre Moscovici plaani tutvustades. „Teistel kodanikel ja ettevõtetel tuleb see kinni maksta. Seda ei saa aktsepteerida.“

Firmade maksustamiseks ühtne baas

Komisjoni reformiplaani keskmes on idee, mis on tegelikult laual juba aastast 2011.  See on ettepanek kehtestada Euroopa Liidu riikides ettevõtete maksustamiseks ühtne maksubaas (Euroopa ametnike kõnepruugis – CCCTB, Common Corporate Consolidated Tax Base).

Sellega saaks tabada n-ö mitu kärbest ühe hoobiga. See parandaks ärikliimat, lihtsustades maksukeskkonda enam kui ühes liikmesriigis tegutsevate ettevõtete jaoks, kes praegu peavad orienteeruma erinevates maksusüsteemides. Teisalt kaotaks taoline ühtne baas maksusüsteemide vahel hulga erisusi, mille ärakasutamine on võimaldanud firmadel seaduslikult maksukoormust vähendada.

Uuendus on see, et ühtne maksubaas ei oleks enam vabatahtlik, vaid kohustuslik.

„On selge, et vabatahtlik süsteem ei pruugi maksudest kõrvalehoidmist ära hoida,“ ütles Moscovici, nentides, et vähemalt suurkorporatsioonide puhul peaks ühtse maksubaasi kasutamine kindlasti kohustuslik olema.

Administratiivkuludelt ning erinevate riikide maksureeglite täitmise kuludelt aitaks see aastas kokku hoida miljard eurot, rehkendab Euroopa Komisjon.

Väiksem suutäis

Teine uuendus on, et Euroopa Komisjon ei püüa enam üheaegselt juurutada nii ühtset maksubaasi kui ka tulude konsolideerimise põhimõtet, mis tähendab võimalust ühes liikmesriigis saadud kahjum teises riigis saadud kasumist maha arvata.

See võib nii mõnelegi liikmesriigile tähendada maksutulude vähenemist, mistõttu kogu ühtse maksubaasi kehtestamise ettepanek on aastateks toppama jäänud. Nii plaanib komisjon esmalt edasi minna maksubaasi ühtlustamisega ning esitada vastava eelnõu juba tuleva aasta alguses.

„See ei tähenda, et me konsolideerimise põhimõttest lahti ütleme,“ kinnitas Moscovici.

Maksubaasi ühtlustamine on osa laiemast maksumuudatuste kavast, mille sihiks on tagada, et ettevõtted oma tuludelt õiglase osa maksudeks maksaksid.  Ning et kasumid maksustataks selles riigis, kus need on teenitud. Sellega seoses on kavas üle vaadata ka siirdehindade kujunemise põhimõtted – ehk see, kuidas kujunevad hinnad kontserni sees kaupu ja teenuseid müües.

Rohkem infot avalikuks

Kogu maksusüsteem tahetakse muuta läbipaistvamaks, mis vähendab muuhulgas liikmesriikide võimalusi firmadele teiste riikide arvelt salajasi erikokkuleppeid pakkuda. Avalikuks aruteluks esitati täna küsimus, kas suurfirmad peaksid rohkem maksustamise alast infot avalikuks tegema – näiteks kui palju nad konkreetses riigis makse maksavad.

Komisjon ei tee aga ettepanekut ühtlustada maksumäärasid või kehtestada ettevõtte tulumaksule miinimummäär, kinnitas Moscovici.

Moscovici sõnul pärinevad praegused ettevõtete maksustamise põhimõtted läinud sajandi 30ndatest aastatest. Aeg on edasi liikunud, IT ja digitaalsete teenuste arenguga on ettevõtluskeskkond oluliselt muutunud. Nii on vaja ka maksustamises reformi.

Must nimekiri

Euroopa Komisjon avaldas nimekirja riikidest, mis ei ole maksuinfo vahetamiseks koostööaltid ning lubas nende tarvis välja kujundada ELi ühise käitusmismalli. ELi musta nimekirja aluseks on liikmesriikide omal käel koostatud nimekirjad ja sellest leiab nii Andorra, Hong Kongi, Bermuda, Liechtensteini kui ka Briti Neitsisaared.

„Vaja on ühtset lähenemist,“ ütles Moscovici. „Kui iga liikmesriik kehtestab omad reeglid, tekitab see probleeme rohkem juurde kui lahendab.“ Eesmärk on saavutada, et maksuparadiisid painduksid samuti OECD ja G20 riikide koostöös kehtestatud rahvusvaheliste standardite alla. Näiteks maksuinfo vahetuses.

Ettevõtete maksureformist ning sellest, et firmad õiglase osa maksudest maksaksid, on saanud Euroopa Komisjoni praeguse koosseisu üks selge prioriteet.

Hetkel kuum